<Lietotāju pārvaldība>

Norādiet iekārtas lietotāju pārvaldības iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Autentifikācijas pārvaldība>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>
Norādiet iekārtas lietotāju pārvaldības iestatījumus, izmantojot autentifikācijas lietojumprogrammu.

<Sist. pārvaldnieka informācijas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>
Iestatiet iekārtas sistēmas pārvaldnieka informāciju. Sistēmas pārvaldnieka ID un PIN maiņa
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Sist. pārvaldnieka informācijas iestatījumi>
<Sistēmas pārvaldn. ID>: 7654321 (maksimums — septiņi cipari)
<Sistēmas pārvaldn. PIN>: 7654321 (maksimums — septiņi cipari)
<Sistēmas pārvaldnieka v.>
<E-pasta adrese>
<Kontaktinformācija>
<Komentārs>
C
Department ID Management Settings

<Nodaļu ID pārvaldība>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>
Izvēlieties, vai grupas lietotājus pārvaldīt, tiem piesaistot nodaļas ID. Nodaļu ID pārvaldības iestatījumu konfigurēšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Nodaļu ID pārvaldība>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Department ID Management Settings
<Reģistrēt PIN>
<Reģistrēt>, <Rediģēt>, <Dzēst>, <Ierobežot funkcijas>*1
C
Department ID Management Settings
Ja ir izvēlēts iestatījums <Reģistrēt>/<Rediģēt>:
<Nodaļas ID>, <PIN>, <Iesl./izsl. ierobežojumu un iestatīt lapp. ierobež.>
C
Department ID Management Settings
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl./izsl. ierobežojumu un iestatīt lapp. ierobež.>:
<Kopējais izdruku ierobež.>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
<Kopējais krās. izdruku ierobež.>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
<Melnbalto izdruku kopskaita ierobež.>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iestatīt kopiju ierobežojumu>:
<Krāsu kopiju ierobežojums>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
<Melnbalto kopiju ierobežojums>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iestatīt skenēš. ierobežojumu>:
<Krāsu skenēšanas ierobež.>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
<Melnbaltās skenēšanas ierobež.>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iestatīt drukas ierobež. datus>:
<Krāsu izdruku ierobežojums>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
<Melnbalto izdruku ierobežojums>: <Iesl.>, <Izsl.>
Lappušu limits (no 0 līdz 999999)
C
Department ID Management Settings
<Lappušu summas>
<Dzēst>, <Drukāt sarakstu>, <Dzēst v. summas>, <Lielo 2 skaita pārvaldība>
-
<Atļaut printera darbus ar nezināmiem ID>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Department ID Management Settings
<Atļaut attālās skenēš. darbus ar nezināmiem ID>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Department ID Management Settings
<Atļaut melnbaltus kopēš./drukas darbus>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Department ID Management Settings
<Atļaut melnbaltus printera darbus>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Department ID Management Settings
*1 Apzīmē vienumus, kas tiek rādīti tikai tad, ja pieteikumservisā ir iestatīta nodaļas ID autentifikācija.
9E0K-0L4