Kelių originalų kopijavimas viename lape (N viename)

Ant vieno lapo galite nukopijuoti kelis puslapius. Ši funkcija leidžia kopijuoti naudojant mažesnį popieriaus kiekį nei originalus puslapių skaičius.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <N ant 1>.
5
Pasirinkite būdą, kaip išdėstyti puslapius, ir pasirinkite kopijuojamo originalo formatą ir popieriaus formatą.
Pasirinkite, kiek puslapių reikia sudėti į vieną popieriaus lapą. Taip pat galite pakeisti išdėstymo tvarką.
Norėdami pasidaryti dvipuses kopijas arba nuskaityti dvipusius originalus, kad padarytumėte vienpuses kopijas, paspauskite <2-pusio parametrai>. Daugiau informacijos apie nustatymą rasite Pagrindiniai kopijavimo veiksmai 4 veiksmo skyriuje „Dvipusis kopijavimas“.
Paspaudę <Keisti> dalyje <Originalo form.> galite pasirinkti originalo formatą, o paspausdami <Keisti> dalyje <Popier. formatas> galite pasirinkti popieriaus formatą.
6
Paspauskite <Gerai> <Uždaryti>.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Aparatas pradeda kopijuoti.
Visi originalai turi būti vienodo formato.
Nustačius <N ant 1>, <Pastūmimas> automatiškai nustatoma kaip <Centras>.
9CYW-067