Skubus kopijavimas nutraukiant kitas užduotis

Galite nedelsdami kopijuoti, net kai atlikama kita operacija. Tai patogu tais atvejais, kai norite skubiai nukopijuoti kelis puslapius, tačiau kito asmens darbas bus baigtas negreitai.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Pertraukimas>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Nurodykite reikiamus kopijavimo parametrus. Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
5
Paspauskite  (Pradėti).
Ankstesnė užduotis pristabdyta ir pradedamas kopijavimas pertraukimo režimu.
Norėdami atšaukti kopijavimą pertraukimo režimu vėl paspauskite <Pertraukimas>, o paskui paspauskite (Pradėti).
Baigus kopijavimą pertraukimo režimu, ankstesnė užduotis tęsiama automatiškai.
Kopijavimo pertraukimo režimu metu negalite atlikti kito kopijavimo pertraukimo režimu. Baigę dabartinį kopijavimą pertraukimo režimu atlikite kitą kopijavimą pertraukimo režimu.
Net ir tada, kai rezervuotų kopijavimo užduočių skaičius pasiekia ribą, kopijavimas pertraukimo režimu vis tiek galimas.
Galite pertraukti užduotį rezervuota kopijavimo užduotimi (Pagrindiniai kopijavimo veiksmai).
Norėdami pertraukti dabartinę užduotį ir atlikti rezervuotą kopijavimo užduotį, paspauskite  (Būkl. kontrolė)  <Kopija/atspaudas>  <Užduoties būklė>  Pasirinkite kopijuotiną dokumentą  <Pertraukim./spsd. pirm.>  <Pertraukimas ir spausdin.>.
Norėdami atlikti rezervuotą kopijavimo užduotį iškart, baigus dabartinę užduotį, paspauskite  (Būkl. kontrolė)  <Kopija/atspaudas>  <Užduoties būklė>  Pasirinkite kopijuotiną dokumentą kaip pirmenybinį  <Pertraukim./spsd. pirm.>  <Spausdinimo pirmumas>.
9CYW-06C