Pirmiau naudotų kopijavimo parametrų (ankstesnių parametrų) iškvietimas

Galite iškviesti pirmiau naudotus kopijavimo parametrus. Prieš kopijuodami, galite pakeisti informaciją apie iškviestą parametrą.
Trys paskutiniai parametrai, kurie buvo išsaugoti atmintyje, nepanaikinami net ir išjungus aparatą.
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Ankstesni parametrai>.
5
Pasirinkite norimą iškviesti parametrą ir paspauskite <Gerai>.
Naudojant asmeninio autentifikavimo valdymą aparatas primena ankstesnius aparate įsiregistravusio vartotojo nustatytus parametrus.
6
Paspauskite  (Pradėti).
Aparatas pradeda kopijuoti.
9CYW-072