Laisvo formato originalų kopijavimas

Galite nuskaityti laisvo formato originalus automatiškai ir pritaikyti pasirinktam kopijavimo popieriui. Šia funkcija taip pat galima kopijuoti dvipusius originalus. Įdėkite laisvo formato originalus į tiektuvą.
1
Įdėkite originalus į tiektuvą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Kopija>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Pagrindinių kopijavimo veiksmų ekrane paspauskite <Parinktys>. Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
4
Paspauskite <Nestandart. originalas> ir paspauskite <Uždaryti>.
5
Pasirinkite kopijavimo popierių. Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
6
Norėdami kopijuoti dvipusius originalus, konfigūruokite dvipusio kopijavimo parametrus. Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
7
Paspauskite  (Pradėti).
Aparatas pradeda kopijuoti.
Didinimo ar mažinimo nustatymo negalima tinkamai atlikti, nes negalima nurodyti laisvo formato originalų ilgio.
9CYW-06U