Dažomųjų miltelių atliekų konteinerio pakeitimas

Kai dažomųjų miltelių konteineris yra beveik ar visiškai pilnas, rodomas pranešimas apie tai, kad paruoštumėte naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį arba jį pakeistumėte. Pasiruoškite naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį arba pakeiskite jį, kaip nurodoma pranešime.
Nekeiskite dažomųjų miltelių atliekų konteinerio, kol jutikliniame ekrane nepasirodys pranešimas, nurodantis tai padaryti.
Dažomųjų miltelių atliekų konteineris yra talpykla, skirta nepanaudotiems dažomiesiems milteliams, kurie lieka spausdinant, surinkti.
Išsamesnę informaciją apie kiekvieną pranešimą žr. Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą.
Informaciją apie dažomųjų miltelių atliekų konteinerių produkto numerius žr. Keičiamos dalys.
Galite patikrinti, kiek liko vietos dažomųjų miltelių atliekų konteineryje.
Dažomųjų miltelių atliekų konteineryje likusios vietos tikrinimas

Dažomųjų miltelių atliekų konteinerio keitimo procedūra

1
Atidarykite dažomųjų miltelių atliekų konteinerio dangtelį.
Dangtį atidarykite laikydami už kairiojo krašto.
2
Ištraukite dažomųjų miltelių atliekų konteinerį.
Iki pusės ištraukę dažomųjų miltelių atliekų konteinerį, laikykite rankenėlę viršuje ir ištraukite iki galo.
Nepakreipkite dažomųjų miltelių atliekų konteinerio. Jei taip darysite, milteliai gali išsipilti.
3
Išimkite naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį iš dėžutės.
4
Padėkite išimtą dažomųjų miltelių atliekų konteinerį į dėžę.
Naujam dažomųjų miltelių atliekų konteineriui naudokite dėžėje pridėtą maišelį. Tvirtai pasukite maišelio angą, kad milteliai neišsipiltų, tada įdėkite maišelį į dėžę.
5
Įstatykite naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį.
Įkiškite dažomųjų miltelių atliekų konteinerį „Canon“ logotipu konteinerio viršuje link aparato galo ir paspauskite jį, kad būtų įdėtas.
Įstumkite dažomųjų miltelių atliekų konteinerį tiek, kiek lenda. Jei dažomųjų miltelių atliekų konteineris įstatytas netinkamai, išėmus dažomųjų miltelių atliekų konteinerį užsklanda gali likti atvira, dėl to milteliai gali būti paskleisti.
6
Uždarykite dažomųjų miltelių atliekų konteinerio dangtelį.
Negalima iš naujo naudoti dažomųjų miltelių atliekų. Nemaišykite naujų dažomųjų miltelių su dažomųjų miltelių atliekomis.
Panaudotą dažomųjų miltelių atliekų konteinerį priims vietinis pardavimo atstovas arba techninės priežiūros atstovas.
9CYW-01J