Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą

Jeigu klaida įvyksta nuskaitant ar spausdinant arba kyla tinklo ryšio ar parametro problemų, pranešimas rodomas aparato ekrane ar „Remote UI“ ekrane. Informacijos apie kiekvieną pranešimą ir problemų sprendimo būdus žr. toliau esančiuose pranešimuose. Be to, jeigu prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius, žr. Jei prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius.
23 ATMINTIS PILNA
27 UŽDUOTIES ATMETIMAS
33 DARBINĖ PILNA
52 ATVAIZD.REŽ. ATMETIMAS
„Active Directory“ svetainės informacija negalioja. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko patikrinti CRL.
D1 perbraiž. buf. pilnas
D1 dal. spausd. buf. piln.
D1 daugiakamp.buf. pilnas
D0-nn klaida (nn yra du skaitiniai-raidiniai ženklai)
Nepavyko nusiųsti naujo PIN kodo el. paštu. Patikrinkite parametrus.
FF ŠRIFTŲ PILNA
FM DL SIZE ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM DL SCALE ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM DL ŠRIFTŲ ATMINTIS PILNA
FM FAILO PRIEIGOS KLAIDA
FM SC WORK MEM. ERROR n (n yra vienas raidinis-skaitinis ženklas)
FM LYGIAVIMO KLAIDA
FM ŠRIFTŲ SINT.ANALIZ. KLAIDA
FM ŠRIFTŲ ATMINTIS PILNA
FM DARB. ATMINTIES KLAIDA
IEEE 802.1X klaida. Nustatykite teisingą autentifikav. informac.
IEEE 802.1X klaida. Adresatas neatsako.
IEEE 802.1X klaida. Nepavyko analizuoti sertifikato.
IEEE 802.1X klaida. Sertifikatas neteisingas.
IEEE 802.1X klaida. Sertifikatas nebegalioja.
IEEE 802.1X klaida. Pakeiskite autentifikavimo slaptažodį.
IEEE 802.1X klaida. Patikrinkite autentifikav. parametrus.
Nustatykite IP adresą.
Negalima įregistruoti PDF (su Formatuoti į PDF/A) numatytuoju parametr. Visi kiti parametrai įregistruoti.
TLS klaida
Negalima naikinti numatytojo rakto, nes jį naudoja TLS arba kiti parametrai. Patikrinkite parametrus.
TCP/IP klaida
Baigėsi ištekliai. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Patikrinkite TCP/IP.
Patikrinkite TCP/IP. (Pagrindinė linija)
Patikrinkite TCP/IP. (Šalutinė linija)
„Universal Print“: Įvyko serverio komunikacijos klaida.
„Universal Print“: Nepavyko autentifikuoti serveryje.
„Universal Print“: Baigėsi sertifikato galiojimas.
„Universal Print“: Įvyko vidinė klaida.
„Universal Print“: Spausdintuvas neregistruotas.
Patikrinkite prie USB prievado prijungtą laidinio LAN adapterį.
XPS spausd. diapaz. klaida
XPS atvaizdo duomenų klaida
XPS kaupos atmintis pilna
XPS duomenų klaida
XPS nepalaik. atvaizdo kl.
XPS šrifto klaida
XPS puslapio duomenų klaida
XPS atmintis pilna
Jūs neturite leidimo pasiekti puslapį XXX.
Baigėsi paskyros galiojimas. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Prieigos taško ryšio klaida. Patikrinkite belaidžio LAN informaciją.
AP režimas: užbaigtas dėl klaidos.
AP režimas: užbaigtas, nes nepavyko rasti kitų įrenginių.
AP režimas: pasiektas maks. galinčių prisijungti įreng. skaičius.
AP režimas: sujungta su kitais įrenginiais.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Įvyko klaida. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Neatsako.
Beveik pilnas dažų atliekų kontein. Keisti dar nereikia.
Pakeiskite dažų atliekų konteinerį.
Negalima atkurti mygtuko parametrų, nes mygtuko funkcijos nėra.
Negalima atkurti parametrų, nes mygtuko funkcija išjungta. Įjunkite funkciją ir bandykite dar kartą.
Ši funkcija šiuo metu negalima, nes pasirinktinėje saugykloje įvyko klaida.
Pasirinkt. param. sinchr.: įsiregistr. dar kartą, kad sinchronizuotų.
Pasirinktinių parametrų sinchronizavim.: dalis param. apribota.
Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas: įvyko klaida.
Pasirinktinių param. sinchronizav.: įjungiamas sinchronizavimas...
Pasirinktinių param. sinchroniz.: serverio autentifikavimo klaida.
Pasirinktinių parametrų sinchronizav.: nepavyko rasti serverio.
Pasirinktinių param. sinchroniz.: nepavyko identifikuoti serverio.
Patikrinkite dangčius.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Nepavyko sugeneruoti aparato parašo rakto. Nustatykite el. pašto adresą komunikacijų parametruose.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Kelvados registr. nepavyko. Patikrinkite Statinės kelvados param.
Nuimkite originalą nuo ekspozicinio stiklo.
Nešvarus originalų skenavimo plotas (tiektuvas).
Nešvari originalo skenav. sritis (plona stiklo juosta).
Sudėkite originalus teisinga tvarka, po to paspauskite mygtuką [Pradėti].
Sudėkite originalus teisinga tvarka, po to paspauskite mygtuką [Pradėti]. (Nuskenuoto originalo duomenų dydis viršija limitą. Parametrai bus automatiškai pakoreguojami ir originalai bus dar kartą nuskenuoti.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Paieškos rezultatų skaičius viršija limitą. Pakeiskite paieškos sąlygas ir bandykite dar kartą.
Paieškos sąlygoje yra ženklų, kurių negalima naudoti su pasirinktu serveriu.
Tikrinant įvyko klaida.
Šis CRL negalioja.
Šis CRL nebegalioja.
Negalima įregistruoti, nes šio rakto algoritmas nepalaikomas.
Negalima nustatyti numatytuoju raktu, nes šis raktas yra sugadintas arba negalioja.
Šis sertifikatas atšauktas.
Šis sertifikatas negalioja.
Šis sertifikatas nebegalioja.
Šios užduoties spausdinti negalima.
Serveris neatsako. Patikrinkite parametrus.
Negalima pradėti ieškoti, nes neteisingi serverio versijos parametrai. Patikrinkite parametrus.
Patikrinkite serverį.
Nėra tinkamo A4 formato popieriaus.
Šalutinė linija buvo atjungta dėl potinklio kaukės nesuderinam.
Per daug pakatalogių.
Išimkite visą išspausdintą popierių.
The contents of the specified file may be incorrect.
Numatytasis raktas nenustatytas. Patikrinkite TLS parametrus.
Numatytasis raktas nenustatytas. Sertifikatų parametruose patikrinkite raktų ir sertifikatų sąrašo parametrus.
Netinkamas leidžiamos versijos ir pasirinkto algoritmo derinys. Dar kartą įveskite parametrus.
Prijungtas laidinis LAN adapteris, kurio negalima naudoti.
Nepavyko patikrinti sertifikato.
Reikia keisti vidinę saugyklą. (Susisiekite su priežiūr. atst.)
Nepavyko atlikti užduoties, nes visi nuskenuoti originalai buvo tušti lapai.
Negalima prisijungti.
Negalima redaguoti/naikinti popieriaus, nes jis naudojamas kituose parametruose dalyje Parametrai/įregistravimas.
Patikrinkite kompiut. pavadinimą dalyje Param./įregistravimas.
Galbūt įdėta netinkamos spalvos dažų kasetė. Jei naudosite šią dažų kasetę, gali sugesti. Patikrinkite įdėtą dažų kasetę.
Negalima keisti parametrų, nes pasirinktas raktas yra naudojamas.
Neranda pasirinkto serverio. Patikrinkite parametrus.
Negalima prisijungti prie pasirinkto serverio. Patikrinkite parametrus.
Parametrą galima nurodyti parametrų meniu, kurio šiuo metu naudoti negalima. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Pasirinktas mygtukas gali būti nepasiekiamas. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko nusiųsti.
Sesijai skirtasis laikas baigėsi. Luktelėkite, po to bandykite pasiekti duomenų bazę dar kartą.
Nepavyko baigti paieškos, nes baigėsi skirtasis laikas. Patikrinkite parametrus.
Nepavyko įvykdyti, nes faile yra nepalaikomų duomenų.
Tiesioginis ryšys: užbaigtas dėl klaidos.
Tiesiog. ryšys: užbaigtas, nes nepavyko rasti kitų įrenginių.
Nepavyko pasiekti duomenų bazės. Paleiskite aparatą iš naujo.
Sk. parašo sert. prieigos klaida
Sertifikato galiojimo datos klaida
Prisijungti neįmanoma, nes tuo pačiu vartotojo vardu registruoti keli vartotojai. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Negalima įregistruoti naujų mygtukų, nes įregistruotų mygtukų skaičius pasiekė limitą. Jau įregistruotus mygtukus galima užrašyti.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Neįmanoma įregistruoti nes įregistruotų vartotojų skaičius pasiekė limitą.
Pakeiskite dažų kasetę.
Neatpažįsta dažų kasetės. Ištraukite dažų kasetę ir vėl ją įkiškite, kitaip nebus tinkamai aptinkama informacija apie dažų likutį.
Baigiasi XXXX dažomieji milteliai. Keisti dar nereikia.
Įvestas PIN kodas yra neteisingas.
Autentifikavimo serveris neveikia. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Nepavyko rasti autentifikavimo serverio. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Autentifikavimo serveryje nenustatytas slaptažodis. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Prisijungti neįmanoma, nes anoniminė prieiga prie autentifikavimo serverio neleidžiama. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Paskyros informacija, būtina norint prisijungti prie autentifikavimo serverio negalioja. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Tinkle aptiktas konkuruojantis IP adresas.
Aptiktas IP adreso nesuderinamumas tinkle (pagrindinė linija).
Aptiktas IP adreso nesuderinamumas tinkle (šalutinė linija).
Nepavyko atlikti veiksmo, nes įvyko tinklo klaida.
Patikrinkite tinklo ryšį.
Patikrinkite tinklo jungtį. (Pagrindinė linija)
Patikrinkite tinklo jungtį. (Šalutinė linija)
Eko (be segtukų) režimas šiuo metu negalimas.
Užduotis atšaukta, nes nustatytos savybės, kurių negalima naudoti kartu su Eko (be segtukų). Pakeiskite parametrus ir bandykite dar kartą. Pakeitus susegimo vietą arba popieriaus tipą gali būti leidžiama naudoti Eko (be segtukų).
Patikrinti skylmušio atliekų dėklą.
Skenavimas atšauktas, nes originalai buvo paduoti neteisingai.
Išimkite tiektuve įstrigusius originalus ir tiektuvo dėkle likusius originalus. Po to vėl įdėkite juos į tiektuvo dėklą ir paspauskite mygtuką [Pradėti].
Išimkite originalą iš tiektuvo.
Apipavidalintuvo išvesties dėklai negali pakilti arba nusileisti.
Atidarytas apipavidalintuvo priekinis dangtis.
Vykdo kelias užduotis...
Prisijungti neįmanoma, nes įvyko skyrių ID valdymo autentifikavimo klaida. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
PDL netinkama DLG įvestis
PDL DLG atvaizdavimo klaida
PDL DLG nežinom klaida
PDL DLG atmintis pilna
PDL DLG atmint. pask. kl.
PDL GL orig. pad. nežinoma
PDL GL koord. rezult.
PDL netinkama GL įvestis
PDL GL diapaz. patikra
PDL GL atmintis pilna
PDL GL atmint. pask. kl.
PDL IMG nuor. duom. kl.
PDL IMG inic. kl.
PDL IMG apdoroj. klaida
PDL IMG netinkami duomenys
PDL IMG darb. atmintis pilna
PDL nn atkūrimo klaida (nn yra modulio pavadinimas)
PDL PDF klaida
PDL PDF duom. dekodav. kl.
PDL PDF atmintis pilna
PDL RIP apdoroj. klaida
PDL XPS klaida
PDL XPS inicijavimo klaida
PDL XPS atvaizdavimo klaida
PDL atvaizdo glaud. klaida
PDL atvaizdavimo skirt. laikas
PDL duomenų perdav. klaida
PDL reg. prieigos klaida
Negalima atkurti mygtuko parametrų, nes atliekami kiti veiksmai.
Įregistravimas į pagrindinį meniu bus atšauktas ir grįšite į funkcijos ekraną, nes neturite teisės registruoti mygtukus. Įsiregistruokite administratoriaus teisėmis ir bandykite dar kartą.
Įdėkite segtukų į segimo mazgą.
Slaptažodis neatitinka strategijos reikalavimų. Pakeiskite slaptažodį.
Šio įrenginio ir autentifikavimo serverio laikmačio parametrų negalima sinchronizuoti. Kreipkitės į sistemos valdytoją.
Belaidžio LAN komunik. klaida. Išjunkite ir įjunkite maitinimą.
Belaidžio LAN komunik. klaida. Patikrinkite belaidžio LAN inform.
Negalima siųsti, nes pilna atmintis. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Nepavyko atlikti veiksmo, nes pasirinkta dėžutė pilna.
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite išspausdinti nuskenuotus lapus?
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Luktelėkite ir bandykite dar kartą.
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite nusiųsti nuskenuotus lapus?
Skenavimas bus atšauktas, nes pilna atmintis. Ar norite išsaugoti nuskenuotus lapus?
Registruotų vartotojų saugomų duomenų kiekis pasiekė limitą. Galite atlikti veiksmus, bet šiuo metu negalima išsaugoti duomenų (užduočių parametrų žurnalų, asmeninių param. turinio ir t. t.). Kad būtų galima išsaugoti duomenis kitą kartą įsiregistravus, būtina panaikinti nereikalingus kitų vartotojų duomenis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į sistemos valdytoją arba žr. vadove.
Įregistravimas į pagrindinį bus atšauktas, nes esate neįsiregistravęs. Grįžkite į funkcijos ekraną, įsiregistruokite ir bandykite dar kartą.
Patikrinkite vartotojo vardą, slaptažodį arba parametrus.
Įdėkite popieriaus.
Skenavimas atšauktas, nes nuskenuoto originalo duomenų dydis viršija limitą. Gali būti įmanoma skenuoti, jei sumažinsite raiškumą arba nustatysite originalo tipą Tekstas.
Aušina... Palaukite truputį.
Dabartinio įsiregistr. vartotojo nustatyta inform. nebus išsaugota.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Nepavyksta prisijungti. Pakeiskite įsiregistravimo adresatą.
Neįmanoma išsaugoti slaptažodžio, nes saugomų kiekvieno vartotojo slaptažodžių skaičius pasiekė limitą.

Jei prisijungiant rodomas šešių skaitmenų skaičius

Jei prisijungimo metu įvyko klaida, po pranešimu gali būti rodomas šešių skaitmenų skaičius. Atsižvelgiant į rodomą šešių skaitmenų skaičių, atlikite reikalingus veiksmus.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9CYW-0RK