Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas

Paspaudus  (Būkl. kontrolė), rodomas būsenos stebėjimo ekranas, kuriame galite patikrinti dažomųjų miltelių lygį arba kitus būsenos parametrus.
PATARIMAI
Likusį eksploatacinių medžiagų kiekį galite patikrinti naudodami nuotolinę vartotojo sąsają. Aparato būklės patikrinimas

Dažomųjų miltelių lygio tikrinimas

Prieš spausdinant didelį darbą rekomenduojama patikrinti dažomųjų miltelių lygį, kad žinotumėte, ar reikia pasiruošti naują dažomųjų miltelių kasetę.
Paspauskite  (Būkl. kontrolė)  <Sąnaud.medž./kita>  patikrinkite likusių dažomųjų miltelių lygį.

Dažomųjų miltelių atliekų konteineryje likusios vietos tikrinimas

Rekomenduojama patikrinti dažomųjų miltelių atliekų konteineryje likusią vietą prieš pradedant didelį darbą, kad žinotumėte, ar reikia pasiruošti naują dažomųjų miltelių atliekų konteinerį.
Norėdami patikrinti, kiek vietos liko dažomųjų miltelių atliekų konteineryje, paspauskite  (Būkl. kontrolė) <Sąnaud.medž./kita> .

Likusio segtukų kiekio tikrinimas

Prieš atlikdami veiksmą, kurio metu bus sunaudota daug segtukų, patikrinkite likusį segtukų kiekį, kad sužinotumėte, ar reikia paruošti naują segtukų kasetę.
Paspauskite  (Būkl. kontrolė) <Sąnaud.medž./kita>  patikrinkite <Segtukų likutis>.

Skylmušio atliekų kiekio tikrinimas

Patikrinkite, ar skylmušio atliekų konteineris pilnas, ypač prieš išmušdami didelį skylių kiekį.
Paspauskite  (Būkl. kontrolė)  <Sąnaud.medž./kita>  <Skylm. atliekos> / <Skylmušio atliekos>

Išsamios eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas

Patikrinkite išsamią eksploatacinių medžiagų būseną.
Paspauskite  (Būkl. kontrolė)  <Sąnaud.medž./kita>  <Sąnaudinių medž. patikr.>.

Ekranas <Dažai / dažų atliekos>

Rodoma ši informacija: <Elementas>, <Gaminio pav.>, <Būklė> ir <Likusios dienos>.

Ekranas <Kiti>

Rodoma ši informacija: <Elementas>, <Gaminio pav.> ir <Būklė>.
Remiantis naudojimo istorija, lauke <Likusios dienos> rodomas prognozuojamas skaičius dienų, likusių iki tol, kol reikės pakeisti.
Net jei lauke <Likusios dienos> rodoma <Reikia keisti.>, nekeiskite, kol būsenos rodymo srityje (jutiklinio ekrano apačioje) nebus rodomas pranešimas, raginantis pakeisti eksploatacines medžiagas.
Pradėjus veikti aparatui, kurį laiką vyks <Likusios dienos> skaičiavimas, todėl šiuo metu bus rodoma <1 m. ar daugiau>. Tada rodomas likusių dienų skaičius kurį laiką gali būti ypač mažas.
9CYW-01X