Įstrigusio popieriaus šalinimas

Jeigu įstringa popierius, ekrane rodomas pranešimas, popieriaus strigties vieta ir ištraukimo procedūra. Jei iš ekrane pateiktos informacijos nesuprantate, kaip ištraukti popierių, žr. Popieriaus strigčių vietos. Informaciją apie atsargumo priemones ištraukiant įstrigusį popierių žr. „Svarbūs saugos nurodymai“ skyriuje Parengimas darbui ir Pasirinktinė įranga.
Nebandykite išimti įstrigusio popieriaus iš aparato jėga. Bandydami popierių išimti jėga, galite sugadinti aparato dalis.
Jei nepavyksta išimti popieriaus, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Išėmę visą įstrigusį popierių, nedelsdami atitraukite rankas nuo aparato ir pasirinktinės įrangos, kad velenėliai neįtrauktų rankų ir drabužių.
Atsargumo priemonės išimant įstrigusį popierių
Išimdami įstrigusį popierių neišjunkite aparato maitinimo. Išjungus maitinimą spausdinami duomenys bus ištrinti.
Būkite ypač atidūs, jei gaunama faksograma.
Jei popierius suplėšomas, įsitikinkite, kad išėmėte jį visą ir neliko jokių skiaučių.
Kol šalinate įstrigusį popierių, kopijas ir spaudinius galima išvesti naudojant pasirinktinę įrangą. Naudodami įdiegtą pasirinktinę įrangą elkitės atsargiai.

Jei popierius stringa dažnai

Popieriaus strigčių vietos

Informacijos apie popieriaus strigčių vietas ir įstrigusio popieriaus ištraukimo būdus ieškokite toliau pateiktoje diagramoje ir nuorodose.
Popierius gali būti įstrigęs ne toje vietoje, kurioje ieškote. Netgi tokiu atveju vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad patikrintumėte visas vietas.
Ekranas, kuriame rodoma, kad yra įstrigęs popierius, rodomas, kol pašalinsite įstrigusį popierių.
Jeigu ekrane, kuriame rodoma, kad yra įstrigęs popierius, paspausite <Uždaryti>, galbūt galėsite tęsti operacijas ir nurodyti parametrus nepašalinę įstrigusio popieriaus.
Netraukite popieriaus iš kitos, nei ekrane rodomos, popieriaus strigties vietos. Dėl to popierius gali įstrigti kitoje vietoje arba išvesties dokumentuose gali trūkti lapų.
9CYW-01Y