Gautų dokumentų privatumo išsaugojimas

Ši funkcija leidžia įrašyti nurodytoje saugojimo vietoje (konfidencialių faksogramų dėžutė) gautus dokumentus, kurie atitinka nurodytas sąlygas. Konfidencialių faksogramų dėžutėje yra kelios dėžutės. Kiekvieną iš jų galima apsaugoti slaptažodžiu. Nurodę sąlygą, pavyzdžiui, įrašyti visus iš A įmonės gautus dokumentus į dėžutę Nr. 10, galėsite peržiūrėti tik jums reikalingus dokumentus. Ši funkcija leidžia nustatyti slaptažodį ir apsaugoti svarbius dokumentus nuo neįgaliotų asmenų peržiūros. Kai valdymo skyde esantis indikatorius Apdorojimas/duomenys šviečia žalia nemirksinčia šviesa, atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintumėte / atspausdintumėte įrašytus dokumentus.
Norint naudoti šią funkciją
Kai kurie parametrai, tokie kaip įrašymo vieta ir dokumento slaptažodis, turi būti užregistruoti iš anksto.
1
Paspauskite <Fakso/I-fakso dėžutė>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Konf. faksogr. dėžutė>.
3
Pasirinkite dėžutę, į kurią įrašomi dokumentai.
Jei dėžutė apsaugota slaptažodžiu, parodomas slaptažodžio įvedimo ekranas. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.
Parodomas įrašytų dokumentų sąrašas.
4
Pasirinkite dokumentą, kurį norite spausdinti, ir paspauskite <Spausdinti>.
Paspaudę <Detaliau> galėsite patikrinti informaciją apie dokumentą, įskaitant siuntėjų vardus ir gautų puslapių skaičių.
Paspaudę <Atvaizdo rodymas> galėsite patikrinti dokumento turinį, taip pat pasirinkti ir panaikinti puslapius.
Paspaudus <Naikinti>  <Taip> dokumentas panaikinamas. Negalima tuo pat metu panaikinti kelių dokumentų. Norėdami panaikinti kelis dokumentus, pasirinkite ir po vieną panaikinkite dokumentus.
Negalima tuo pat metu spausdinti kelių dokumentų. Norėdami atspausdinti kelis dokumentus, pasirinkite ir spausdinkite juos po vieną.
5
Paspauskite <Pradėti spausd.>.
Norėdami panaikinti atspausdintą dokumentą, prieš spausdinami paspauskite <Išspausdinto failo naikinimas>.
Aparatas pradeda spausdinti.
Galima nustatyti, kad gaunant dokumentus el. paštu būtų atsiųsta įrašymo vietos URL. Naršyklės adreso juostoje įvedus URL galima peržiūrėti dokumentų turinį kompiuteryje, naudojant nuotolinę vartotojo sąsają. <Konf. faksogramų dėžučių nustatym./įregistr.>
Priskyrus sutartinį faksogramų dėžučių lygį mygtukui <Asmeninis>/<Bendrinamas> galima greitai ir efektyviai atlikti operacijas.
9CYW-080