<Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>

Nurodykite fakso / internetinio fakso dėžutės parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas, pažymėtas žvaigždute (*)
Rodoma tik tada, jei jūsų aparatas turi fakso funkciją.

<Konf. faksogramų dėžučių nustatym./įregistr.>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite kiekvienai konfidencialių faksogramų dėžutei priskirti pavadinimą ir nustatyti PIN.
Konfidencialių faksogramų dėžučių nustatymas / registravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Konf. faksogramų dėžučių nustatym./įregistr.>
<Dėžutės nr.>: Nuo 00 iki 49
Taip
Taip
Ne
C
Box Settings
<Dėžutės pav. įregistravim.>
Taip
Taip
Ne
C
Box Settings
<PIN>
Taip
Taip
Ne
C
Box Settings
<URL siun. paramet.>
Taip
Taip
Ne
C
Box Settings
<Inicijuoti>
Taip
Taip
Ne
Ne
-

<Priėmimo į atminties dėžutę PIN>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nustatyti priėmimo į atmintį dėžutės PIN.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėmimo į atminties dėžutę PIN>
<Nustatyti>: <PIN>, <Patvirtinti>
Taip
Ne
Ne
C
Box Settings
Kadangi neįmanoma patikrinti užregistruoto PIN, būtinai užsirašykite įvestą PIN ir laikykite jį saugioje vietoje.

<Fakso atminties užrakinimo naudojimas> *

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite pasirinkti, ar įrašyti gautas faksogramas į priėmimo į atmintį dėžutę. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Fakso atminties užrakinimo naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<I-fakso atminties užrakinimo naudojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite pasirinkti, ar įrašyti gautas internetines faksogramas į priėmimo į atmintį dėžutę. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<I-fakso atminties užrakinimo naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Priėmimo į atmintį pradžios laikas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kada bus suaktyvinama priėmimo į atmintį funkcija. Aparatas po nurodyto laiko tarpo automatiškai perjungs priėmimo į atmintį režimą.
Priėmimo į atmintį pradžios laiko nustatymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėmimo į atmintį pradžios laikas>
<Kasdien> (nuo 1 iki 5), <Dienų nurodymas> (nuo <Sek.> iki <Ššt.>, nup 1 iki 5), <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Priėmimo į atmintį pabaigos laikas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kada bus išjungta priėmimo į atmintį funkcija. Aparatas po nurodyto laiko tarpo automatiškai atšauks priėmimo į atmintį režimą.
Priėmimo į atmintį pabaigos laiko nustatymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priėmimo į atmintį pabaigos laikas>
<Kasdien> (nuo 1 iki 5), <Dienų nurodymas> (nuo <Sek.> iki <Ššt.>, nup 1 iki 5), <Išjungt.>
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Padalintų duom. prm. skirt. laikas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti laiką, kuriam pasibaigus gavimas atšaukiamas, kai gaunama padalyta internetinė faksograma ir negalima gauti paskesnių duomenų. Nurodytu laiku gauti duomenys atspausdinami.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Padalintų duom. prm. skirt. laikas>
Nuo 0 iki 24 ir iki 99 val.
Taip
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei panaikinsite padalytus duomenis, nebebus galima jų sujungti į užbaigtą dokumentą, net jei vėliau bus priimti likę padalyti duomenys.
Padalytų duomenų negalima atspausdinti kaip įprastinio vaizdo, kol šie duomenys nesujungti.

<Laikinai saugomo failo persiunt. į priėm. į atm. dėžutę>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Priėmimas/persiuntimas> <Bendrieji parametrai> <Fakso/I-fakso dėžutės nustat.>
Galite nurodyti, ar automatiškai persiųsti gautus dokumentus į priėmimo į atmintį dėžutę, jei jų negalima atspausdinti dėl klaidos ir pan. Priimtų dokumentų įrašymas aparate (priėmimas į atmintį)
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Laikinai saugomo failo persiunt. į priėm. į atm. dėžutę>
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
9CYW-0KJ