Gradacijos koregavimas

Jei spalvų gradacijos atkuriamumas tapo toks prastas, kad spausdinto arba nukopijuoto vaizdo gradacija ir spaudinio duomenys arba originalus dokumentas smarkiai neatitinka, gradacijos koregavimas gali padėti išspręsti problemą. Yra du koregavimo būdai: Išsamus koregavimas ir Spartusis koregavimas.
Koregavimo nepavyks atlikti efektyviai, jei nebus pakankamai dažomųjų miltelių.
Jei aparatas paleidžiamas, kai dar nebuvo įvykdyta procedūra <Išsamus reguliavimas> arba <Spartusis reguliavimas>, įjungus maitinimą pirmas lapas gali būti spausdinimas ilgai.

Išsamus koregavimas

Tiksliai pataiso vaizdo gradaciją ir optimizuoja atkuriamumą spausdinimo metu. Optimizuota informacija bus saugoma iki kitos tiksliosios korekcijos.
Galite naudoti toliau nurodytus popieriaus formatus ir tipus.
Formatas: A3, A4, 11x17, LTR
Tipas: Plonas, paprastas, perdirbtas, sunkus
Jei išspausdintų spalvų tonai skiriasi nuo spausdinimo duomenų spalvų tonų
Atsižvelgdami į spausdinimui naudojamą popierių ir spausdintuvo parametrus, atlikite korekciją, kaip nurodyta toliau.
Norėdami spausdinti ant paprasto popieriaus, atlikite korekciją naudodami <Plonas/paprastas/perdirbtas>*1.
Norėdami spausdinti ant sunkaus popieriaus, pirma atlikite korekciją naudodami <Plonas/paprastas/perdirbtas>*1, tada – <Sunkus>*2.
Norėdami spausdinti ant paprasto popieriaus naudodami funkciją „Superfine“, pirma atlikite korekciją naudodami <Plonas/paprastas/perdirbtas>*1, tada – <Spausdintuvui 1200 dpi>*1.
Norėdami spausdinti ant sunkaus popieriaus naudodami funkciją „Superfine“, pirma atlikite korekciją naudodami <Plonas/paprastas/perdirbtas>*1, tada – <Spausdintuvui 1200 dpi>*2.
*1 Atlikite korekciją naudodami paprastą popierių.
*2 Atlikite korekciją naudodami sunkų popierių.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  <Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Autom. gradacijos reguliavimas>.
2
Pasirinkite korekcijos tipą ir paspauskite <Išsamus reguliavimas>.
3
Pasirinkite popieriaus šaltinį ir paspauskite <Gerai>.
4
Paspauskite <Pradėti spausd.>.
Išspausdinamas bandomasis puslapis.
5
Nuskaitykite bandomąjį puslapį.
1
Ant ekspozicinio stiklo padėkite bandomąjį puslapį.
Padėkite bandomąjį puslapį kaip nurodyta ekrane pateikiamose instrukcijose.
2
Uždarykite tiektuvą ir paspauskite <Pradėti sken.>.
Aparatas pradeda nuskaityti bandomąjį puslapį.
3
Atidarykite tiektuvą ir išimkite bandomąjį puslapį.
4
Pakartokite pirmiau pateiktus veiksmus Nr. 4 (paspauskite <Pradėti spausd.>) ir Nr. 5 (nuskaitykite bandomąjį puslapį), kad visiškai sureguliuotumėte.
Visiškas sureguliavimas baigtas po to, kai ekrane pateikiamos instrukcijos, kaip kelis kartus išvesti ir nuskaityti bandomąjį puslapį.
Jei bandomasis puslapis dėl kokių nors priežasčių nebuvo tinkamai išspausdintas ir atspausdintas labai šviesiai arba tamsiai, atliekant visą korekciją, nustatykite <Inicijuoti naud. išsam. regul.> reikšmę <Įjungt.> ir dar kartą atlikite visą korekciją.

Spartusis koregavimas

Naudojant šį koregavimo metodą išlaikoma optimali būsena, kuri buvo pasiekta atliekant <Išsamus reguliavimas>. Jei šio koregavimo rezultatas netenkina, atlikite <Išsamus reguliavimas>.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.
<Reguliavimas/priežiūra> <Atvaizdo kokybės reguliavimas> <Autom. gradacijos reguliavimas>.
2
Pasirinkite norimą koreguoti popierių ir paspauskite <Spartusis reguliavimas>.
3
Paspauskite <Pradėti>.
9CYW-0LW