Popieriaus tipo valdymo parametrai

Išsamią informaciją apie dažnai naudojamus popieriaus tipus užregistruoti ir ją koreguoti galite naudodami <Vartot.n. tipas>.
Norėdami užregistruoti naują popieriaus tipą, pirmiausia sukurkite popieriaus tipo, kuris yra panašus į naująjį tipą, dublikatą, kad galėtumėte nukopijuoti visus vidinius darbinius parametrus. Atliekant šiuos veiksmus galima nesunkiai perkelti tinkamus užregistruoto pasirinktinio popieriaus parametrus naujajam popieriaus tipui.
Be to, atsižvelgiant į savybes, redaguodami pasirinktinio popieriaus parametrus galite pagerinti spausdinimo kokybę ir popieriaus tiekimą.
Tam, kad būtų galima užregistruoti pasirinktinio popieriaus tipus arba keisti užregistruoto pasirinktinio popieriaus tipų parametrus, būtina prisijungti administratoriaus teisėmis. Prisijungimas prie aparato
Kai registruojate pasirinktinio popieriaus tipą, popieriaus šaltinio nurodyti negalite. Daugiau informacijos apie popieriaus šaltinio registravimą žr. Stalčiuje įdėto popieriaus formato ir tipo nurodymas.
Užregistruoto pasirinktinio popieriaus tipo informaciją galite importuoti (eksportuoti) ir dalytis ja su kitu „Canon“ aparatu. Pavienių parametrų importavimas / eksportavimas

Dažnai naudojamų popieriaus tipų registravimas

1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos> <Popieriaus parametrai>  <Popieriaus tipo valdymo parametrai>.
3
Nurodykite parametrus.

Popieriaus tipų išplečiamasis sąrašas
Galite pasirinkti rodomus popieriaus tipus.
Rikiuoti sąrašą pagal
Galite keisti sąrašo rodymo tvarką.
<Det. inform./redagavimas>
Ekrane <Det. inform./redagavimas> rodoma informacija apie pasirinktą popieriaus tipą. Pasirinkus pasirinktinio popieriaus tipą, jį galima redaguoti.
<Dublikatas>
Pasirinktas popieriaus tipas dubliuojamas kaip pasirinktinio popieriaus tipas.
<Naikinti>
Pašalinamas pasirinktas pasirinktinio popieriaus tipas.
<Keisti>
Esant pasirinktinio popieriaus tipui, rodomas ekrane <Det. inform./redagavimas> ir leidžia koreguoti pasirinkto elemento parametrus.
Redaguoti (šalinti) galite tik pasirinktinio popieriaus tipus.
4
Paspauskite <Gerai>.

Elementai, kuriuos galima nurodyti

Galima nurodyti toliau išvardytus elementus.

Pavadin.

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo pavadinimą.
Registruodami pasirinktinio popieriaus tipo parametrus, būtinai pakeiskite jo pavadinimą. Negalite keisti aparate užregistruotų numatytųjų popieriaus tipų parametrų.

Bazinis svoris

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo bazinį svorį.
Jei įvesite reikšmę, kuri skiriasi nuo nustatyto popieriaus faktinio svorio, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Apipavidalinimas

Galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio tipo apipavidalinimo parametrą.
Jei pasirinksite apipavidalinimo tipą, kuris skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Tipas

Galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio tipo parametrą.
Jei pasirinksite popieriaus tipą, kuris skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Spalv.

Galite pakeisti pasirinktinio popieriaus tipo spalvą.
Jei pasirinksite spalvą, kuri skiriasi nuo įdėto popieriaus, popierius gali įstrigti ir gali pablogėti vaizdo kokybė.

Blanko popieriaus naudojimas

Norėdami naudoti iš anksto atspausdintą popierių (popierių, ant kurio jau yra atspausdinti logotipai), pavyzdžiui, firminį popierių, šiam režimui galite nustatyti reikšmę <Įjungt.>.
Pasirinktinis popieriaus tipas, kuriam nustatyta parametro <Blanko popieriaus naudojimas> reikšmė <Įjungt.>, nėra automatiškai pasirenkamas toliau nurodytais atvejais.
Kai nustatytas spausdinimui naudojamo popieriaus tipas yra <Automt.>
Jei kopijuojant parametro <Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas> reikšmė yra <Įjungt.>, o parametro <Atsižvelgim. į popier. tipą> reikšmė yra <Išjungt.>
Popieriaus įdėjimo metodai, jei parametro <Blanko popieriaus naudojimas> reikšmė yra <Įjungt.>:
Pagrindinio įrenginio popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta žemyn
Popieriaus šaltinis yra ne pagrindinio įrenginio popieriaus stalčius: pusė su logotipu nukreipta aukštyn

Postūmio korekc. reguliav.

Jei norite pakeisti kiekvieno bukleto puslapio postūmio pataisą, pakoreguokite registruoto pasirinktinio popieriaus tipo postūmio korekcijos plotį.

Blizgumo reguliavimas

Šis režimas leidžia reguliuoti pasirinktinio popieriaus tipo blizgesį. Naudodami paprastą arba dengtą popierių, galite pakeisti atspausdinto vaizdo blizgesį, sureguliuodami fiksavimo bloko temperatūrą. Paspauskite <+> norėdami padidinti blizgumą; paspauskite <-> norėdami sumažinti blizgumą.
Priklausomai nuo popieriaus, padidinus šio režimo reikšmę, gali įstrigti popierius. Jei vertė sumažinama, vaizdo kokybė gali būti neigiamai paveikta arba dažai gali būti netinkamai pritaikyti vaizdui.
Vertę pakeiskite mažais žingsneliais, nes staigiai pakeitus vertę gali kilti problemų.

Antrinio perdav. įtampos reg.

Susiliejus vaizdui, galite sureguliuoti antrinę perdavimo įtampą (įtampą, kuri perduoda dažomuosius miltelius į popierių). Antrinės perdavimo įtampos reguliavimas

Priek. kr. antr. perdav. įt. reg.

Jei vaizdas ant priekinio krašto yra neryškus arba netolygus, palyginus su vaizdais išspausdintais ant paprasto popieriaus, dabar galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio popieriaus priekinio krašto antrinę perdavimo įtampą (tai įtampa, kuri perkelia dažomuosius miltelius ant popieriaus).
Jei ne tik priekinis kraštas, bet ir visas vaizdas tampa blankesnis arba pažeistas, pakeiskite parametrą <Antrinio perdav. įtampos reg.>.
Parametro <Priek. kr. antr. perdav. įt. reg.> koregavimas gali turėti įtakos parametrui <Padeng. dažais p. krašt. koreg.>. Jei reikia, pakeiskite šiuos parametrus iš naujo.
Norėdami atlikti pakeitimus, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
<Reguliavimo lygis>: padidinus šį parametrą teigiama kryptimi, padidėja poveikis vaizdo problemoms priekiniame krašte. Pernelyg padidinus vertę dažomaisiais milteliais gali nepasidengti didelio tankio sritys.
<Reguliavimo diapazonas>: Padidinus reikšmę į teigiamą pusę, padidėja atstumas nuo vietos, kur atliekamas valdymas nuo priekinio popieriaus krašto. Atstumas padidinamas žingsneliais po +0,1 mm.

Padeng. dažais p. krašt. koreg.

Kai dvipusiam kopijavimui / spausdinimui naudojamas susiraitęs arba linkęs raitytis popierius, popieriaus apatinėje dalyje (nuo tiekimo krypties) dažomieji milteliai gali pasiskirstyti netolygiai arba spalva gali tapti neryški. Nedidelio tankio vaizduose spalva gali tapti blankesnė arba tankesnė. Tokiais atvejais dabar galite pakeisti užregistruoto pasirinktinio popieriaus parametrus <Padeng. dažais p. krašt. koreg.>.
Jei ne tik popieriaus apatinė dalis, bet ir visas vaizdas tampa blankesnis arba pažeistas, pakeiskite parametrą <Antrinio perdav. įtampos reg.>.
Parametro <Padeng. dažais p. krašt. koreg.> koregavimas gali turėti įtakos parametrui <Priek. kr. antr. perdav. įt. reg.>. Jei reikia, pakeiskite šiuos parametrus iš naujo.
Norėdami atlikti pakeitimus, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
<Korekcijos lygis>: padidinus šį parametrą teigiama kryptimi, padidėja poveikis vaizdo problemoms popieriaus apatinėje dalyje. Pernelyg padidinus vertę dažomaisiais milteliais gali nepasidengti didelio tankio sritys.
<Korekcijos dydis>: Padidinus į teigiamą pusę, padidėja atstumas nuo vietos, kur atliekamas valdymas nuo apatinės popieriaus dalies priekinio krašto kryptimi (žiūrint nuo apatinės popieriaus dalies). Atstumas padidinamas žingsneliais po +0,1 mm.
Jei pakoregavus parametrą problema išlieka, pakoreguokite <Antrinio perdav. įtampos reg.> arba <Priek. kr. antr. perdav. įt. reg.>. Šiuo atveju gali padėti dabartinės antrinės perdavimo įtampos vertės sumažinimas, tačiau koregavimo nederėtų atlikti palaipsniui, nes tai gali pakenkti vaizdui.
9CYW-0H3