Faksogramų siuntimo apribojimas

Galite nustatyti įvairius faksogramų siuntimo apribojimus, kurie neleistų siuntimo klaidų ir informacijos atskleidimo trečiosioms šalims. Norint konfigūruoti šiuos parametrus, būtinos „Administrator“ (administratoriaus) teisės.

Fakso numerių patvirtinimas prieš siunčiant

Galite nustatyti, kad prieš siųsdami faksogramas vartotojai fakso numerį turėtų įvesti du kartus, kad nebūtų surinktas ne tas numeris. Šį parametrą galima sukonfigūruoti ir naudojant „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teises.
 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>  <Įvestų fakso numerių patvirtinimas>  <Įjungt.>  <Gerai>

Iš kompiuterio siunčiamų faksogramų apribojimas

Galite uždrausti vartotojams siųsti faksogramas iš kompiuterio (Faksogramų siuntimas iš kompiuterio (Kompiuterinis faksas)). Šį parametrą galima sukonfigūruoti ir naudojant „DeviceAdmin“ (įrenginių administratoriaus) teises.
 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>  <Leisti siųst iš fakso tvark.>  <Išjungt.>  <Gerai>

Fakso adresatų patvirtinimo ekrano rodymas

Galite nustatyti, kad siunčiant faksogramą adresatui, aparate būtų rodomas patvirtinimo ekranas. Tai gali padėti neleisti klaidingų faksogramų siuntimo.
 (Nust./Įreg.) <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>  <Patvirtinim. prieš siunčiant, kai įtrauktas fakso adresat.>  <Įjungt.>  Pasirinkite <Tik nuos. platinimas> arba <Visi>  <Gerai>  (Nust./Įreg.)  (Nust./Įreg.)  <Par. keit. taikymas>  <Taip>
<Tik nuos. platinimas> ir <Visi> pasirinkti negalima, jei aįpribotas nuoseklusis platinimas (Nuosekliojo platinimo apribojimas).
Jei įjungta fakso numerio patvirtinimo prieš siunčiant funkcija (Fakso numerių patvirtinimas prieš siunčiant), patvirtinimo ekranas nerodomas, jei tėra vienas adresatas.

Nuosekliojo platinimo apribojimas

Galite apriboti nuosekliojo platinimo funkciją, kurie leidžia vartotojams nuosekliai siųsti faksogramas keliems gavėjams.
 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Fakso parametrai>  <Nuosekl. platin. ribojimas, kai įtrauktas fakso adresat.>  <Įjungt.>  <Gerai>  (Nust./Įreg.)  (Nust./Įreg.)  <Par. keit. taikymas>  <Taip>

Siuntimo iš žurnalo apribojimas

Galite uždrausti vartotojams galimybę nurodyti anksčiau naudotą adresatą iš žurnalo. Sukonfigūravus šį parametrą, siunčiant faksogramas anksčiau naudotų adresatų negalima pasirinkti iš žurnalo.
 (Nust./Įreg.) <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Persiuntimo iš žurnalo apribojimas>  <Įjungt.>  <Gerai>
9CYW-0EE