Saugos strategijos parametrų autentifikavimas

Su informacijos sauga susijusius aparato parametrus galima pritaikyti ir valdyti kelis iš karto. Rekomenduojama, kad jūsų saugos strategiją valdantis informacijos saugos administratorius aparatui pritaikytų jūsų organizacijos strategiją atitinkančią saugos strategiją. Norėdami konfigūruoti saugos strategiją, prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Security Settings]  [Security Policy Settings].
4
Spustelėkite [Security Policy Settings].
Parodomos parametro atsargumo priemonės. Būtinai perskaitykite jų turinį ir įsitikinkite, kad supratote.
Jei (Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti) nebuvo sukonfigūruotas slaptažodis, perskaitykite turinį ir spustelėkite [OK], kad pereitumėte prie 6 veiksmo.
5
Įveskite slaptažodį ir spustelėkite [Log In].
6
Sukonfigūruokite būtinus elementus ir spustelėkite [OK].
Informacijos apie parametrus žr. Saugos strategijos parametrų elementai.
Su elementais, kurie čia pažymėti varnele, susijusių parametrų negalima keisti naudojant  (Nust./Įreg.) arba nuotolinę vartotojo sąsają.
Jokių aparato parametrų, kurie buvo pakeisti taikant saugos strategijos parametrus, negalima atkurti ankstesnių reikšmių tiesiog išvalant žymės langelį. Norėdami pakeisti tokius parametrus, naudokite (Nust./Įreg.) arba nuotolinę vartotojo sąsają.
7
Spustelėkite [OK].
Jei saugos strategija sukonfigūruota, valdymo skyde arba nuotolinio vartotojo sąsajoje rodant ekraną <Parametrai/įregistravimas> pasirodys pranešimas, nurodantis, kad funkcijos ir veiksmai yra apriboti.

Saugos strategijos taikymas kitam įrenginiui

Aparato saugos strategijos nustatymus galite importuoti ir eksportuoti. Keliems įrenginiams taikydami tą pačią strategiją*, galite naudodami identiškus parametrus valdyti visus organizacijos įrenginius. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
*Tik „Canon“ įrenginiams, suderinamiems su saugos strategijos parametrais
Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam nustatomas eksportavimo įrenginiui sukonfigūruotas slaptažodis.
9CYW-0C4