Parametro duomenų importavimas/eksportavimas

Tokie aparato duomenys kaip adresų knygos adresatai, vartotojo parametrų informacija ir įvairios parametrų reikšmės gali būti eksportuojami ir įrašomi į kompiuterį. Eksportuotus duomenis taip pat galima importuoti į aparatą iš kompiuterio. Iš aparato eksportuotus duomenis galima importuoti į kitus daugiafunkcius „Canon“ spausdintuvus. Taip paprasčiau naujame įrenginyje sukonfigūruoti parametrus, pavyzdžiui, įsigijus pakaitalą. Daugiau informacijos apie galimus importuoti parametrų elementus rasite skyriuje „Parametrai / įregistravimas“. Importuojant arba eksportuojant galima nurodyti, ar importuoti (eksportuoti) visus aparato duomenis, ar tik konkrečius duomenis.
Paskirkite administratorių operacijų valdymui.
Paskirkite administratorių su „Administrator“ (administratoriaus) teisėmis, kuris vykdys importavimo (eksportavimo) operacijas. Importavus duomenis perrašoma adresų knygos informacija, vartotojų parametrai, tinklo parametrai ir kt. duomenys, kurie gali neleisti kai kurioms funkcijoms tinkamai veikti arba sukelti problemų aparato veikimui. Importuodami duomenis būkite atsargūs.
NEIŠJUNKITE aparato, kol nebaigta importuoti arba eksportuoti
Procesas gali trukti keletą minučių. NEIŠJUNKITE aparato, kol procesas nėra baigtas. Dėl to galima netekti duomenų arba sutrikti aparato veikimas.
Toliau pateikiamų funkcijų / procesų negalima vykdyti importuojant (eksportuojant) duomenis:
Siuntimo užduotys
Persiuntimo užduotys
Fakso / I-fakso užduotys
Ataskaitų spausdinimo užduotys
Nuskaitymas ir išsaugojimas tinkle / atminties laikmenoje (nuskaitymo arba saugojimo metu)
Pavienis importavimas / pavienis eksportavimas
Importavimas / eksportavimas iš adresų knygos valdymo programos
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Asmeninio mygtuko / bendrinamo mygtuko importavimas / eksportavimas
Programinės įrangos įregistravimo / atnaujinimo funkcijos naujinimo procesas
Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas*
Valdymas naudojant aparato jutiklinį ekraną
Atšaukimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają
Nuotolinės adresų knygos naudojimas
Aparato perjungimas į budėjimo režimą
* Jei parametrai sinchronizuojami (įskaitant šiuo metu sustabdytą / perėjimą į sustabdymą), su asmeninėmis parametrų reikšmėmis susijusių duomenų ir grupių valdymo duomenų sinchronizavimo procesas sustabdomas.
Duomenų importavimas / eksportavimas negali būti atliekamas, kai vykdomos šios funkcijos / procesai:
Siuntimo užduotys
Persiuntimo užduotys
Fakso / I-fakso užduotys
Ataskaitų spausdinimo užduotys
Nuskaitymas ir išsaugojimas tinkle / atminties laikmenoje (nuskaitymo arba saugojimo metu)
Pavienis importavimas / pavienis eksportavimas
Importavimas / eksportavimas iš adresų knygos valdymo programos
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Asmeninio mygtuko / bendrinamo mygtuko importavimas / eksportavimas
Programinės įrangos įregistravimo / atnaujinimo funkcijos naujinimo procesas
Pasirinktinių parametrų sinchronizavimas*
Nuotolinės adresų knygos naudojimas
Apdorojamas aparato išjungimas
Rodomas klaidos kodas
* Jei parametrai sinchronizuojami (įskaitant šiuo metu sustabdytą / perėjimą į sustabdymą), negalima importuoti / eksportuoti duomenų, susijusių su asmeninėmis parametrų reikšmėmis, ir grupių valdymo duomenų.
Neimportuokite ir neeksportuokite naudodami skirtingas ekrano kalbas
Jei eksportuojančio aparato ir importuojančio aparato ekrano kalba skiriasi, gali būti pažeistos parametrų reikšmės ir sutrikdytas aparato veikimas.
Neredaguokite eksportuotų failų.
Neatverkite ir neredaguokite eksportuotų XML failų, nes tai gali sutrikdyti aparato darbą.
Importuojant į daugiafunkcį „Canon“ spausdintuvą, kuris nėra šis aparatas
Kai kurių parametrų gali nepavykti importuoti. Parametrai / įregistravimas
Slaptažodžio naudojimas saugos strategijos parametrams apsaugoti
Saugos strategijos parametrus galima importuoti, jeigu sutampa įrenginio, iš kurio eksportuojami saugos strategijos parametrai, slaptažodis su įrenginio, į kurį importuojama, slaptažodžiu arba jeigu importuojamame įrenginyje nėra nustatytas joks slaptažodis. Jeigu importuojamame įrenginyje nenustatytas joks slaptažodis, jam nustatomas eksportavimo įrenginiui sukonfigūruotas slaptažodis.
Sinchronizuojant pritaikytus parametrus
Jei pradėtas pritaikytųjų parametrų (kliento) sinchronizavimas, apribojamas duomenų, kuriems taikomas sinchronizavimas (įskaitant adresų knygą) importavimas ir eksportavimas. Informacijos apie pritaikytųjų parametrų sinchronizavimą ieškokite skyriuje „Kelių daugiafunkcių „Canon“ spausdintuvų parametrų sinchronizavimas“. Informacijos apie duomenis, kuriems taikomas pritaikytųjų parametrų sinchronizavimas, ieškokite skyriuje „Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas“. Informacijos apie importavimo ir eksportavimo sinchronizuojant pritaikytus parametrus sąlygas ir apribojimus ieškokite skyriuje „Apribojimų parametrų ir kitų elementų importavimui / eksportavimui šalinimo sąlygos“.

Duomenų importavimas pradėjus pritaikytųjų parametrų (kliento) sinchronizavimą

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, importuokite duomenis, o tada juos sinchronizuokite.
1
Sustabdykite pritaikytųjų parametrų sinchronizavimą kliento aparate. Sinchronizavimo nustatymo pradžia
2
Norėdami importuoti esamų vartotojų / grupių duomenis, sukurkite atsarginę jų kopiją, tada ištrinkite vartotojų / grupių duomenis, kurie bus importuojami iš serverio aparato.
Informacijos apie procedūrą rasite aparato su serverio funkcija naudojimo instrukcijoje.
3
Importuokite duomenis, jei norite juos pridėti į kliento aparatą, kuriame sustabdytas sinchronizavimas.
4
Sinchronizuokite kliento aparatą su serverio aparatu.

Apribojimų parametrų ir kitų elementų importavimui / eksportavimui šalinimo sąlygos

Importuoti (eksportuoti) pasidaro galima, jei toliau aprašytiems elementams atitinkamos specialios sąlygos.
Grupinis importavimas / grupinis eksportavimas
Eksportavimas
Importavimas
Personal Setting Information
Galima tik jei atitinkamos abi sąlygos, ir
Negalima
User Group Address List
Galima tik jei atitinkamos abi sąlygos, ir
Negalima
Pavienis importavimas / pavienis eksportavimas
Eksportavimas
Importavimas
Personal Setting Information (visi)
Galima tik jei atitinkamos abi sąlygos, ir
Galima tik jei atitinkama sąlyga
User Group Address List (visi)
Galima tik jei atitinkamos abi sąlygos, ir
Galima tik jei atitinkama sąlyga
User Group Address List nuo 01 iki User Group Address List 20
Negalima (nėra atskiroms adresų knygoms eksportuoti skirtos funkcijos)
Galima tik jei atitinkama sąlyga
:
Vykdyti galima tik 15 minučių po tinkamo vartotojų duomenų eksportavimo sinchronizuojant pritaikytuosius parametrus (serverio).
:
Vykdyti galima tik jei serverio / kliento aparato ryšio adresas yra „localhost:8443“.
Informacijos apie procedūrą, kaip pasiruošti eksportuoti vartotojų duomenis, rasite aparato su serverio funkcija naudojimo instrukcijoje. Instrukcijas apie adresų sąrašų importavimą rasite skyriuje „Pavienių parametrų importavimas“.
9CYW-0F7