Vartotojo parametrų informacijos trynimas

Galite ištrinti nereikalingą vartotojo parametrų informaciją. Vartotojo parametrų informacija yra tam tikro tipo lentelė, kurioje yra duomenys apie tai, kur ir kokie parametrai buvo sukonfigūruoti vartotojams. Parametrų informacija registruojama automatiškai, o kai kurią parametrų informaciją būtina ištrinti rankiniu būdu, nes ji lieka net ištrynus vartotoją. Norėdami ištrinti vartotojo parametrų informaciją, prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis.
Taip pat galite nustatyti, kad vartotojų parametrų informacija būtų trinama automatiškai, kai pasiekiamas maksimalios galimos užregistruoti informacijos limitas. <Veiksmas, kai viršijamas maks. vartotojų skaičius>
Norėdami sužinoti, kiek daugiausia vartotojo parametrų informacijos galima užregistruoti, žr. skyrių Sistemos specifikacijos.
Vartotojo parametrų informacijos valdymas su vartotojo tapatybės patvirtinimu gali susieti tokią vartotojo parametrų informaciją:
Raktų pakabukų informacija (Vartotojų valdymas)
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [User Setting Information Management Service]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Ištrinkite vartotojo parametrų informaciją.
Visų vartotojų parametrų informacijos trynimas
Spustelėkite [Delete All User Setting Information]  [Yes].
Atskirų vartotojų parametrų informacijos trynimas
1
Spustelėkite [Select User and Delete Setting Information].
2
Pasirinkite vartotojo, kurio parametrų informaciją norite ištrinti, žymės langelį, tada spustelėkite [Delete]  [Yes].
Visų vartotojų bendrinamos parametrų informacijos trynimas
Spustelėkite [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes].
Visų vartotojų grupių parametrų informacijos trynimas
Spustelėkite [Delete All User Group Setting Information]  [Yes].
Atskirų vartotojų grupių parametrų informacijos trynimas
1
Spustelėkite [Select User Group and Delete Setting Information].
2
Pasirinkite vartotojų grupės, kurios parametrų informaciją norite ištrinti, žymės langelį, tada spustelėkite [Delete]  [Yes].
Pakeista vartotojo parametro informacija įjungiama, kai aparatas pasileidžia iš naujo. Kol sena vartotojo parametro informacija ištrinama, gali šiek tiek užtrukti. Šiek tiek palaukite ir paleiskite aparatą iš naujo.
9CYW-0CW