Asmeninio tapatybės patvirtinimo valdymo parametrų konfigūravimas

Įsiregistravimo paslauga „User Authentication“ (Vartotojo tapatybės patvirtinimas) atlieka asmenų tapatybės patvirtinimą pagal kiekvienam vartotojui užregistruotą informaciją, leisdama apriboti vartotojų prieigą prie aparato. Vartotojo informacijos registravimą (tapatybės patvirtinimą) galima atlikti šiame aparate ir išoriniame serveryje. Tapatybės patvirtinimo sistemą galite sukonfigūruoti taip, kad kaip tapatybės patvirtinimo įrenginys būtų naudojamas tik šis aparatas, arba galite nurodyti papildomą „Active Directory“ (Aktyvaus katalogo) arba LDAP tapatumo nustatymo serverį tinkle, kuris būtų naudojamas kaip tapatybės nustatymo įrenginys ir naudotų serveryje užregistruotą vartotojų informaciją (Tapatybės patvirtinimo įrenginys). Administratoriai taip pat gali nurodyti, kurios funkcijos pasiekiamos kiekvienam konkrečiam vartotojui, pavyzdžiui, „vartotojui A neleidžiama kopijuoti“ arba „vartotojas B gali naudotis visomis aparato funkcijomis“. Vartotojo prisijungimo metodui galite įvesti tapatybės patvirtinimo informaciją arba pasirinkti vartotoją (Prisijungimo metodas). Prieš konfigūruodami vartotojo tapatybės patvirtinimo parametrus, pasirinkite tapatybės patvirtinimo įrenginį ir prisijungimo metodą. Asmenų tapatybės patvirtinimo valdymo su vartotojų tapatybės patvirtinimu konfigūravimas

Tapatybės patvirtinimo įrenginys

Toliau aprašytus tapatybės patvirtinimo įrenginius galima naudoti asmenų tapatybės patvirtinimui valdyti. Kiekvienam tapatybės patvirtinimo įrenginio tipui reikia kitokios aplinkos ir parametrų. Prieš konfigūruodami patvirtinkite savo sistemos aplinką. Sistemos specifikacijos
Vietinis įrenginys (šis aparatas)
Vartotojų informacija valdoma aparate esančioje duomenų bazėje. Vartotojų informacija registruojama ir redaguojama naudojant valdymo skydelį arba nuotolinę vartotojo sąsają. Jei vietinis įrenginys sukonfigūruotas kaip vienintelis tapatybės patvirtinimo įrenginys, tuo pačiu metu galima vykdyti skyriaus ID valdymą. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Active Directory / LDAP Server
Be vietinio įrenginio, kaip tapatybės patvirtinimo įrenginį galima nurodyti LDAP serverį arba „Windows“ serverį su įdiegtu „Active Directory“ (aktyviu katalogu). Vienas tokio tipo įrenginio naudojimo privalumas yra tas, kad serveryje užregistruotus vartotojus galima priregistruoti kaip įprastus vartotojus be jokių pakeitimų. Kad vartotojui suteiktumėte administratoriaus teises, vartotojas turi būti priskirtas tam tikrai administratorių grupei „Active Directory“ arba LDAP serveryje. Norėdami nurodyti papildomą tapatybės patvirtinimo įrenginį, turite užregistruoti tapatybės patvirtinimui naudoto serverio informaciją. Serverio informacijos registravimas

Prisijungimo metodas

Toliau aprašyti vartotojo prisijungimo metodai galimi asmenų tapatybės patvirtinimo valdymui. Tuos metodus taip pat galima naudoti kartu. Daugiau informacijos apie prisijungimo operacijas rasite skyriuje „Prisijungimas prie aparato“.
Tapatybės patvirtinimas klaviatūra
Taikant šį metodą, vartotojai prisijungia įvesdami savo vartotojo vardą ir slaptažodį naudodami valdymo skydelyje rodomą klaviatūrą. Šis metodas galimas nepriklausomai nuo naudojamo tapatybės patvirtinimo įrenginio.

Asmenų tapatybės patvirtinimo valdymo su vartotojų tapatybės patvirtinimu konfigūravimas

Asmenų tapatybės patvirtinimo valdymo parametrus konfigūruokite toliau pateikta tvarka.
Patikrinkite esamą konfigūraciją.
Ar aparatas teisingai sujungtas su kompiuteriu? Tinklo aplinkos nustatymas
Jei naudojate tapatybės patvirtinimo serverį, ar aparatui sukonfigūruoti DNS parametrai?
Jei naudojate tapatybės patvirtinimo serverį, tinkamai nustatyta data ir laikas? Datos ir laiko nustatymas
Patikrinkite įsiregistravimo paslaugą.
Prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos administratoriaus teisėmis, spustelėkite [Settings/Registration]  [User Management]  [Authentication Management]  [Authentication Service Information] ir patikrinkite, ar įsiregistravimo paslauga nurodyta kaip „User Authentication“ (Vartotojo tapatybės patvirtinimas).
Sukonfigūruokite tapatybės patvirtinimo serverio parametrus.
Užregistruokite informaciją vietiniame įrenginyje ir nurodykite tapatybės patvirtinimo serverį.
Pasirinkite vartotojo tapatybės patvirtinimo sistemą.
Nepamirškite atsijungti baigę naudotis nuotoline vartotojo sąsaja. Jei uždarysite nuotolinę vartotojo sąsają neatsijungę, kitą kartą prisijungimas gali užtrukti ilgai.
Jei norite tapatybės patvirtinimo metodą apriboti iki „User Authentication“ (Vartotojo tapatybės patvirtinimas) (apriboti sistemos vadovo ID naudojimą tapatybės patvirtinimui) kai aparatas pasiekiamas per įrenginių valdymo programinę įrangą ar valdiklį, būtinai nustatykite <Autentif. naudojant skyriaus ID ir PIN kodą draudimas> į <Įjungt.>. <Autentif. naudojant skyriaus ID ir PIN kodą draudimas>
9CYW-0C7