WSD naudojimas

„WSD (Web Services on Devices)“ – tai funkcija, skirta ieškoti tinkle esančių prietaisų. Naudodami WSD, savo kompiuteryje galite automatiškai rasti įrenginį tinkle ir pradėti originalo nuskaitymą įrenginyje. Ši funkcija vadinama „WSD Scan“. Prieš naudojant „WSD Scan“ funkcijas turite atlikti tam tikras procedūras. Pasiruošimas WSD nuskaitymui
Toliau nurodytais atvejais WSD nuskaitymas negalimas.
Skyriaus ID autentifikavimas naudojamas kaip prisijungimo paslauga Prisijungimo paslaugų keitimas

Pasiruošimas WSD nuskaitymui

Valdymo skyde
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <TCP/IP parametrai>  <WSD parametrai>.
3
Paspauskite parametro <WSD skenavimo naudojimas> parinktį <Įjungt.>.
4
Paspauskite <Gerai>.
Kompiuteriu
5
Atidarykite spausdintuvo aplanką. Spausdintuvo aplanko rodymas
6
Spustelėkite [Add a device].
7
Pasirinkite norimą naudoti įrenginį  spustelėkite [Next].
Norėdami naudoti vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.
Įrenginys gali būti nerodomas dėl ugniasienės problemos. Daugiau informacijos žr. kompiuterio instrukcijose.
9CYW-0A1