Originalų nuskaitymas naudojant WSD (WSD nuskaitymas)

Šiame skyriuje aprašoma, kaip nuskaityti originalus naudojant WSD.
Galimas nuskaitymo dydis yra A4 (LTR). Atminkite, kad net įdėjus didesnį nei A4 (LTR) originalą, nuskaitomas tik A4 (LTR) dydis.
Valdymo skyde
1
Padėkite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <WSD skenavimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Paspauskite <Leisti nuotol. skenerį>.
Dabar esate pasirengę nuskaityti kompiuteriu.
Kompiuteriu
4
Spustelėkite [] [„Windows“ reikmenys]  [„Windows“ faksas ir nuskaitymas].
5
Spustelėkite [Nuskaityti].
6
Spustelėkite [Naujas nuskaitymas].
Kai pasirodo dialogo langas [Pasirinkti įrenginį], pasirinkite aparatą ir spustelėkite [OK].
7
Išsiskleidžiančiame sąraše [Šaltinis] pasirinkite vietą, kurioje padėtas dokumentas.
Jei dokumentas padėtas ant ekspozicinio stiklo, pasirinkite [Plokščiasis]. Įdėdami į tiektuvą pasirinkite [Dėklas (nuskaityti abi puses)].
8
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus.
Pasirinkę originalo tipą iš išsiskleidžiančio sąrašo [Profilis] galite atlikti optimalios vaizdo kokybės reguliavimą. Jei originalus daugiausia sudaro tekstas, pasirinkite [Dokumentas]. Jei originalai sudaryti tik iš nuotraukų, pasirinkite [Nuotrauka (Numatytasis)].
Išsiskleidžiančiame sąraše [Failo tipas] pasirinkite nuskaityto originalo įrašyto vaizdo failo formatą.
Norėdami patikrinti nuskaitytą vaizdą su nurodytais parametrais, spustelėkite [Peržiūra].
9
Spustelėkite [Skenuoti].
Pradedamas originalo nuskaitymas.
Baigus nuskaitymą, nuskaitytas dokumentas rodomas ekrano [„Windows“ faksas ir nuskaitymas] failų sąraše ir įrašomas aplanke [Nuskaityti dokumentai] dalyje [Dokumentai].
Dažnai naudojamų fakso parametrų registravimas
Jei visada nuskaitote naudodami tuos pačius parametrus, atlikite toliau pateikiamas procedūras, kad užregistruotumėte parametrus. Galite lengvai ir patogiai juos iškviesti nuskaitydami.
Pasirinkite [Pridėti profilį] išsiskleidžiančiame sąraše [Profilis]  Nurodykite nuskaitymo parametrus, kuriuos norite užregistruoti.  Įveskite pavadinimą į [Profilio pavadinimas] teksto laukelį  Spustelėkite [Įrašyti profilį]
Dokumentų siuntimas į kompiuterį naudojant WSD
Nuskaityti dokumentus galite siųsti į WSD palaikančio tinklo kompiuterius. Tokiu atveju paspauskite <WSD skenavimas>  pasirinkite kompiuterį, į kurį norite siųsti  <Įjungti>. Kompiuteryje atidaromas ekranas [„Windows“ faksas ir nuskaitymas] ir aplankas, rodomas nuskaitytas dokumentas.
Gali būti rodoma iki 40 adresatų kompiuterių.
9CYW-0A2