<Popieriaus tiekimo parametrai>

Nurodykite visoms funkcijoms bendrus popieriaus tiekimo parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Galite konfigūruoti popieriaus šaltinį, kuris bus naudojamas kopijuojant / spausdinant, kai nustatyta parametro <Popieriaus pasirinkimas> reikšmė <Autom.>. Šis parametras taip pat veikia, kai dabartiniame popieriaus šaltinyje baigiasi popierius kopijavimo / skenavimo metu. Atitinkamo popieriaus šaltinio automatinis pasirinkimas konkrečiai funkcijai
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas>
<Kopija>, <Spausdintuvas>, <Saugomų failų pasiekimas>, <Priėmimas/faksas>, <Kiti>
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Un. dkl.>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
Kiti popieriaus šaltiniai: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Kopija>: <Atsižvelgimas į spalvot.>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
<Spausdintuvas>: <Grupės naudojimas>: Įjungt., Išjungt.
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information

<Pop. šaltinio autom. pasirink. remiantis spalva>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Kopijuojant naudotinas popieriaus šaltinis automatiškai nustatomas pagal parametrą dalyje <Spalvos pasirinkimas>. Jei originalas buvo nuskaitytas su nustatytu parametru <Autom. (spalv./nesp.)>, naudojamas nuskaitymui pasirinktas spalvinis režimas.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Pop. šaltinio autom. pasirink. remiantis spalva>
<Un. dkl.> ir kiti popieriaus šaltiniai: <Spalv.>, <Nesp.>
Taip
Taip
Taip
Ne
-
Kitas nei <Nesp.> parametras nustatytas parinkčiai <Spalv.>.
Šis parametras galioja tik kopijuojant.
Šis parametras galioja tik tuo atveju, jeigu nustatyta parametro <Atsižvelgimas į spalvot.> dalyje <Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas> reikšmė <Įjungt.>.
Toliau nurodytais atvejais srityje <Spalv.> nustatytas popieriaus šaltinis pasirenkamas automatiškai, neatsižvelgiant į spalvinį režimą, nurodytą kopijuojant.
Kai <Skirt. formatų originalai> ir <Užduočių sujungimas> nustatyti kartu

<Popieriaus tiekimo metodo perjungimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Kai įprastai naudojate popierių su logotipais, pvz. iš anksto paruoštus blankus, kai spausdinate tiek vienpusius, tiek dvipusius spaudinius, galite nustatyti šio parametro reikšmę <Spausd. pus. pirm.>, kad atspausdintumėte tiek vienpusių, tiek dvipusių spaudinių pirmą puslapį nekeisdami popieriaus padėties. Iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Popieriaus tiekimo metodo perjungimas>
<Un. dkl.> ir kiti popieriaus šaltiniai: <Spartos pirmumas>, <Spausd. pus. pirm.>
Taip
Taip
Taip
B
Settings/Registration Basic Information
Automatinio popieriaus pasirinkimo parametrai (<Autom.> srityje <Popieriaus pasirinkimas>) ir <Popieriaus šaltinio autom. pasirinkimas> yra išjungti popieriaus šaltiniams, kuriems nustatyta <Spausd. pus. pirm.>. Spausdinimo greitis taip pat mažesnis, kai atliekamas vienpusis spausdinimas.
Funkcija <Spausd. pus. pirm.> įjungiama tik tada, kai nustatomas dvipusio spausdinimo popierius (Popierius, kurį galima naudoti dvipusiam kopijavimui / dvipusiam spausdinimui). Kai nustatytas kitas popieriaus tipas, parodomas pranešimas <Įdėkite popieriaus.> ir popierius netiekiamas arba išjungiamas parametras <Spausd. pus. pirm.>.
Instrukcijų, kaip įdėti popieriaus, ieškokite skirsnyje Iš anksto atspausdinto popieriaus įdėjimas.

<Pristabdytos užduoties laiko pabaiga>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus tiekimo parametrai>
Jei nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.> ir užduotis sustabdoma, nes trūksta popieriaus ir pan., aparatas automatiškai pradeda spausdinti kitą užduotį praėjus nurodytam laikotarpiui.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Pristabdytos užduoties laiko pabaiga>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Nuo 0 iki 5 ir iki 999min.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei užduotis sustabdoma dėl to, kad atliekant šią užduotį baigėsi popierius, kita užduotis nebus pradėta net ir atėjus nurodytam atšaukimo laikui.
Norėdami automatiškai panaikinti sustabdytas užduotis, žr. <Automatinis pristabdytų užduočių naikinimas>.
9CYW-0JA