<Spausdinti>

Nurodykite spausdinimo funkcijos parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.
Elementas, pažymėtas žvaigždute (*)
Matoma tik jei turite įdiegtą pasirinktinę įrangą. Aparate įdiegtų priedų ir funkcijų tikrinimas

<Priverstinis atidėjimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimo parametrus. Priverstinai sulaikytų dokumentų spausdinimo parametrų konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Priverstinis atidėjimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Daryt gal./negalioj.>, <Įregistravimas>, <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Užduoties saugojimo laikotarpis>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite užduočių saugojimo laikotarpį.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduoties saugojimo laikotarpis>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 val., 1, 2, 3, 30*, 365* d.
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Išspausdintos užduoties naikinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite, ar panaikinti užduotis jas atspausdinus.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Išsp. užduoties naikinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Galite nustatyti, kad aparatas gautų iš kompiuterių tik užšifruoto saugaus spausdinimo užduotis.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Domeno kaip vartotojo atpažinimo sąlygos įtraukimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite, ar nustatyti prisijungusio vartotojo spausdinimo užduotis pagal vartotojo vardą ir domeno pavadinimą ar tik pagal vartotojo vardą. Atsižvelgiant į jūsų aplinka, jei spausdinimo užduotys netinkamai nustatomos kaip „Mano užduotys“, jas galima tinkamai nustatyti kaip prisijungusio vartotojo užduotis pasirenkant reikšmę <Išjungt.> ir neįtraukiant domeno pavadinimo.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Domeno kaip vartotojo atpažinimo sąlygos įtraukimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Kitų vartotojo užduočių rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nustatykite ar rodyti ne tik įgaliotojo vartotojo, bet ir kitų vartotojų užduotis.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kitų vartotojo užduočių rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Kitų vartotojo užduočių panaikinimo apribojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nustatykite ar leisti panaikinti ne tik įgaliotojo vartotojo, bet ir kitų vartotojų užduotis, kai rodomos ne tik įgaliotojo vartotojo užduotys.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kitų vartotojo užduočių panaikinimo apribojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Vart. vardo raidžių atitikimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite, ar nustatyti, kad aparatas atskirtų vartotojo varde naudojamas didžiąsias ir mažąsias raides.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Vart. vardo raidžių atitikimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras taikomas visiems vartotojų vardams, įskaitant domenų pavadinimus.
Rekomenduojama nustatyti šį parametrą kartu su <Vartotojų valdymas> dalyje <Autentifikavimo valdymas> <Vart. vardo raidžių atitikimas> <Valdymo parametrai>.

<Užduočių sąrašo rodymo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite užduočių, kurios bus įtrauktos į užduočių sąrašą, tipus, tada nustatykite numatytąjį užduočių tipą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduočių sąrašo rodymo parametrai>
<Asmeninis>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Bendrinamas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Grupė>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai dvi ar daugiau asmeninių / bendrinamų / grupinių parinkčių nustatyta kaip <Įjungt.>:
<Asmeninis>, <Bendrinamas>, <Grupė>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Parametro <Grupė> reikšmės <Įjungt.> negalima nurodyti tik dalyje <Užduočių sąrašo rodymo parametrai>. Taip pat būtina nustatyti ir parametro <Asmeninis> arba <Bendrinamas> reikšmę <Įjungt.>.

<Atidėtų užduočių įspėjimo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Nurodykite įspėjimų apie sulaikytas užduotis siuntimo būdą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Atidėtų užduočių įspėjimo parametrai>
<Įspėjimo rodymas užduočių sąrašo ekrane>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<Įspėjimo rodymas pradedant spausdinti>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Jei yra spausdinimo užduočių su nurodytu psl. skaičiumi ar daugiau>: Įjungt., Išjungt. (nuo 1 iki 100 ir iki 9999)
<Jei yra 1-pusio spausdinimo užduočių>: Įjungt., Išjungt.
<Jei yra spalvoto spausdinimo užduočių>: Įjungt., Išjungt.
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Saugaus spausdinimo užduočių PIN kodo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Galite nustatyti, ar prieš spausdinant, peržiūrint vaizdus ar panaikinant reikės įvesti PIN, kai naudojama saugaus spausdinimo funkcija.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Saugaus spausdinimo užduočių PIN kodo parametrai>
<Reikalauti PIN spausd./rodant vartot. užduotis>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
<PIN kodo reikalavimas užduočiai panaikinti>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Kai naudojama užšifruoto saugaus spausdinimo funkcija, galima nustatyti, kad panaikinant reikėtų įvesti PIN. Be to, PIN būtina įvesti, kai norima atspausdinti dokumentą / atidaryti peržiūrą, neatsižvelgiant į dalyje <Reikalauti PIN spausd./rodant vartot. užduotis> nurodytas reikšmes.

<Automat. spausdinimo funkcijos įjungim. įsiregistravus>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Galima nustatyti, ar leisti priverstinai sulaikytas spausdinimo užduotis automatiškai spausdinti prisijungus kiekvienam vartotojui.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Automat. spausdinimo funkcijos įjungim. įsiregistravus>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras išjungiamas, jei nurodytas bet kuris iš toliau pateiktų parametrų.
<Vartotojo autentifik. naudojimas> reikšmė yra <Išjungt.>
<Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas> reikšmė yra <Išjungt.>
<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM naudojimas> reikšmė yra <Įjungt.>
<Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis> reikšmė yra <Įjungt.>
Nustatyta parametro <Užduočių sąrašo rodymo parametrai> parinkties <Asmeninis> reikšmė <Išjungt.>
Nustatyta parametro <Atidėtų užduočių įspėjimo parametrai> parinkties <Įspėjimo rodymas pradedant spausdinti> reikšmė <Įjungt.>
Pakeitus šį parametrą iš <Išjungt.> į <Įjungt.> visiems vartotojams automatiškai nustatoma <Autom. vartotojo užduočių spausdinimas įsiregistravus> reikšmė <Įjungt.>. Tai reiškia, kad jiems prisijungus bus automatiškai spausdinamos vartotojų užduotys, ir jiems nereikės keisti jokių parametrų.

<Autom. vartotojo užduočių spausdinimas įsiregistravus>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Spausdinti>
Galite nustatyti, ar automatiškai spausdinti priverstinai sulaikytas spausdinimo užduotis prisijungus. Automatinis priverstinai sulaikytų spausdinimo užduočių spausdinimas vartotojui prisijungus
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Autom. vartotojo užduočių spausdinimas įsiregistravus>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
Šis parametras išjungiamas, jei nurodytas bet kuris iš toliau pateiktų parametrų.
<Vartotojo autentifik. naudojimas> reikšmė yra <Išjungt.>
<Automat. spausdinimo funkcijos įjungim. įsiregistravus> reikšmė yra <Išjungt.>
<Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas> reikšmė yra <Išjungt.>
<ACCESS MANAGEMENT SYSTEM naudojimas> reikšmė yra <Įjungt.>
<Leisti tik užšifruotas spausdinimo užduotis> reikšmė yra <Įjungt.>
Nustatyta parametro <Užduočių sąrašo rodymo parametrai> parinkties <Asmeninis> reikšmė <Išjungt.>
Nustatyta parametro <Atidėtų užduočių įspėjimo parametrai> parinkties <Įspėjimo rodymas pradedant spausdinti> reikšmė <Įjungt.>
Pakeitus <Automat. spausdinimo funkcijos įjungim. įsiregistravus> iš <Išjungt.> į <Įjungt.>, automatiškai nustatoma šio parametro reikšmė <Įjungt.>.
9CYW-0KY