<Šifravimo parametrai>

Nurodykite parametrus, skirtus padidinti veiksmingą šifravimo saugumą.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Draudimas naudoti silpną šifravimą>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Saugos parametrai>  <Šifravimo parametrai>
Pasirinkite, ar norite apriboti silpno šifravimo arba silpnai užšifruotų rakto ir sertifikato naudojimą. Valdymo funkcijos
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Draudimas naudoti silpną šifravimą>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Pasirinkta <Įjungt.>:
<Draudimas naudoti raktą/sertifikatą su silpnu šifravimu>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras galioja funkcijoms, tokioms kaip „IPSec“, TLS, „Kerberos“, S/MIME, belaidis LAN ir „SNMPv3“.
Aparatui gali nepavykti užmegzti ryšio su įrenginiai, kurie palaiko tik silpną šifravimą.
Net jei draudžiama naudoti silpno šifravimo būdą, jis vis tiek gali būti naudojamas, atsižvelgiant į sertifikatą (šakninis sertifikatas).
Informacijos, apie draudžiamus algoritmus, kai nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, ieškokite skirsnyje Sistemos specifikacijos.

<Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Saugos parametrai>  <Šifravimo parametrai>
Nurodykite, ar šifravimą naudojanti funkcija privalo atitikti FIPS 140-2 standartą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Formatuoti šifravimo metodą FIPS 140-2>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras galimas TLS ir „AddOn“ taikomosiose programose.
Šis parametras galimas tik „AddOn“ taikomosiose programose, kurios naudoja FIPS teikėją.
Informacijos, apie draudžiamus algoritmus, kai nustatyta šio parametro reikšmė <Įjungt.>, ieškokite skirsnyje Sistemos specifikacijos.
9CYW-0LR