LDAP serverio įregistravimas

Aplinkoje, kur naudojamas LDAP serveris, galima ieškoti fakso numerių ir el. pašto adresų, nurodyti aparate kaip adresatus ir registruoti aparato adresų knygoje.
Galima įregistruoti iki penkių LDAP serverių.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Adresato nustatymas>  <LDAP serverio įregistravimas>.
3
Įregistruokite LDAP serverį.
1
Paspauskite <Įregistravimas>.
2
Įveskite reikiamą informaciją.
<Serverio pavadinimas>
Įveskite LDAP serverio pavadinimą.
<Serverio adresas>
Įveskite LDAP serverio IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą raidėmis ir skaičiais (pavyzdys: „ldap.pavyzdys.com“).
<Serverio adresas> ir DNS
Norėdami išvengti klaidų, atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus dalykus, kai adresato paieška iš aparato vykdoma LDAP serveryje.
Įvesdami IP adresą patikrinkite, ar naudotinas DNS serveris palaiko tik tiesioginę peržvalgą. Jei DNS serveris palaiko tik tiesioginę peržvalgą, paspauskite <Nenaudoti> ar <Naudojimas> dalyje <Autentifikavimo informacija>, 4 veiksme. Jei pasirinkote <Naudoti (saugos autentifikavimas)>, įsitikinkite, kad DNS serveris palaiko atvirkštinę peržvalgą.
<Padėtis paieškai pradėti>
LDAP serverio katalogų medyje nurodykite, kur pradėti paiešką.
Jei norite naudoti LDAPv3, nustatymą galite praleisti, nes aparatas automatiškai nuskaito serverio parametrus. Jei norite naudoti LDAPv2, visada nurodykite tašką.
<Padėtis paieškai pradėti> formato įvedimas
Kai naudojate „Windows Server“, įveskite „Active Directory“ domeno vardą eilutėmis, atskirtomis tašku „.“. Prie kiekvienos grupės pridėkite „DC=“ ir jas atskirkite kableliais „,“.
Pavyzdys: Jei domeno vardas yra „john.example.com“, įveskite „DC=john,DC=example,DC=com“.
Kai naudojate „Lotus Notes Domino“, įveskite katalogų medžio mazgo identifikavimo pavadinimą (dn), pavyzdžiui, „cn=user1,ou=team1,ou=salesdept,o=canon“.
3
Paspauskite <Toliau>.
4
Įveskite reikiamą informaciją.
<TLS naudojimas>
Norėdami užkoduoti ryšį su LDAP serveriu naudodami TLS, paspauskite <Įjungt.>.
<Prievado numeris>
Įveskite prievado numerį, naudojamą ryšiui su LDAP serveriu palaikyti.
<Paieškos laiko pabaiga>
Sekundėmis nurodykite, kiek ilgai paieška gali užtrukti.
<Maks. paiešk. adresų sk.>
Nurodykite, kiek adresatų galima ieškoti.
5
Paspauskite <Toliau>.
4
Nustatykite autentifikavimo informaciją.
Nurodykite autentifikavimo metodus pagal LDAP serverio parametrus.
Nurodę parametrus galite patikrinti ryšį paspaudę <Ryšio tikrinimas>.
Kai autentifikuojama naudojantis prisijungimo informacija
Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, naudojamą kaip autentifikavimo informacija.
Autentifikavimas naudojant užkoduotus duomenis
Autentifikavimą galima atlikti saugiau – užkoduojant duomenų mainus. Naudojant šią priemonę, LDAP versija ir simbolių kodo informacija nustatoma kaip <vers.3(UTF-8)>. Reikia sinchronizuoti aparato ir LDAP serverio laiką.
Kai autentifikuojama anonimiškai nesinaudojant prisijungimo informacija
9CYW-044