Darbas su failais ir aplankais atminties laikmenoje

Aparate galite kurti aplankus ir panaikinti failus, įrašytus atminties laikmenoje. Pavyzdžiui, į atminties laikmeną galite įrašyti kompiuteryje sukurtą failą ir, jį atspausdinę, panaikinti aparate.
1
Paspauskite <Saugomų failų pasiekimas>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Atmint. laikmena>.
3
Pasirinkite pageidaujamą atminties laikmeną.
<Aukšt.>
Paspauskite, kad iš dabartinio lygio pereitumėte į aukštesnį.
<Tikrinti laikm. informaciją>
Galite patikrinti, koks atminties laikmenos serijos numeris ir kiek laisvos vietos joje liko.
Paspauskite, kad atjungtumėte atminties laikmeną. Nepamirškite paspausti šio mygtuko, kad saugiai atjungtumėte atminties laikmeną. Instrukcijas, kaip atjungti, žr. skyriuje „Atminties laikmenos atjungimas“.
4
Valdykite failus ir aplankus.
Įrašyti failai ir aplankai
Rodoma, ar pasirinkti failai, ar aplankai, piktogramos, nurodančios failo rūšį arba aplanką, pavadinimą, failo formatą ir įrašymo datą / laiką.
Paspauskite <Pavadin.> arba <Data/laikas> kad išrikiuotumėte failų ir aplankų sąrašą pagal pavadinimą arba datą / laiką didėjimo () arba mažėjimo () tvarka.
Jei prisijungiate naudodami asmens tapatumo nustatymo valdymą, išlaikoma paskutinė rikiavimo padėtis. Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas
Pasirinkus failus, kiekvieno failo sunumeruotos piktogramos rodomos tokia tvarka, kokią pasirinkote. Jei spausdinate kelis failus vienu metu, jie spausdinami ta tvarka.
Pasirinktų failų skaičius
Rodomas pasirinktų failų skaičius.
<Spausdinti>
Spausdina failus. Failų spausdinimas atminties laikmenoje
<Veiksmai su aplanku>
Spauskite toliau nurodytais atvejais.
Peržiūrėdami sritį <Detaliau>, pasirinkę aplanką, esantį rodomame lygyje
Atlikdami operaciją <Aplanko kūrimas> rodomame lygyje
Atlikdami operaciją <Naikinti>, pasirinkę aplanką, esantį rodomame lygyje
Toliau nurodytus elementus galima peržiūrėti pasirinkus <Detaliau>. Paspausti <Aplanko pervadinimas> galite ir tada, kai norite pervardyti aplanką.
Aplanko pavadinimas
Vieta
Atnaujinta
<Atvaizdo rodymas>
Rodomas failo peržiūros atvaizdas. Patikrinę peržiūros atvaizdą ir panaikinę nereikalingus puslapius, taip pat galite spausdinti.
<Išvalyti pasirinkt.>
Panaikinamas visų pasirinktų failų žymėjimas.
<Failo redagavimas>
Paspauskite, kad būtų rodomas failų pridėjimo arba išsamios informacijos rodymo meniu, pasirinkto failo naikinimo arba pervardijimo meniu.
Paspausti <Detaliau> galite norėdami, kad būtų pateikti toliau nurodyti elementai. Paspausti <Failo pavadinimo keitimas> galite ir tada, kai norite pervardyti failą.
Failo pavadinim.
Vieta
Failo tipas
Formatas
Atnaujinta

Perjungimo mygtuko rodymas

Paspauskite <Aukšt.>, kad iš dabartinio lygio pereitumėte į aukštesnį. Jei norite atnaujinti rodomo ekrano turinį, paspauskite .
Failo pavadinimo keitimas
Failo peržiūros atvaizdo rodymas
Išsamios failo informacijos tikrinimas
Failo naikinimas
Dokumentų nuskaitymas ir įrašymas
Aplanko kūrimas
Aplanko pavadinimo keitimas
Išsamios aplanko informacijos tikrinimas
}
9CYW-0AA