Dokumentų įrašymas kituose įrenginiuose

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad įrašytumėte dokumentus kito „Canon“ daugiafunkcio spausdintuvo Išplėstinė sritis arba „Windows“ serveryje.
1
Nustatykite originalą. Originalų padėjimas
2
Paspauskite <Skenavimas ir išsaugojimas>. Ekranas <Pagrindinis>
3
Paspauskite <Tinklas>.
4
Pasirinkite įrenginį, kurį norite pasiekti.
Informaciją apie ekrano elementus ir jų naudojimo instrukcijas žr. skyriuje Darbas su failais ir aplankais kituose įrenginiuose.
5
Pasirinkite rodyti įrašymo vietą ir paspauskite <Skenuoti>.
6
Jei reikia, nurodykite nuskaitymo parametrus.
Nuskaitymo parametrus žr. skyriuje Ekrano ir operacijų nustatymas įrašant nuskaitytus failus.
7
Paspauskite  (Pradėti).
Originalai nuskaitomi ir įrašomi kaip failai.
Atšaukdami nuskaitymą, paspauskite <Atšaukti> arba  (Stabdyti) <Taip>.
Kai rodoma <Paspauskite [Pradėti], jei norite skenuot kitą originalą.>
Jei norite patikrinti įrašymo rezultatą, paspauskite  (Būkl. kontrolė) <Išsaugoti>  <Užduoties žurnalas>. Jei rodoma <NG>, failo sėkmingai įrašyti nepavyko. Pabandykite atlikti veiksmus dar kartą.
9CYW-0A5