Aadressiraamatu kasutamise piiramine

 
Aadressraamatust delikaatse teabe või isikuandmete lekkimise ennetamiseks saate määrata PIN-koodi või keelata aadressraamatus teatud sihtkohtade kuvamise. Samuti võite peita kogu aadressraamatu. Nende sätete muutmiseks on vaja administraatoriõigusi.

Aadressiraamatule PIN-koodi seadmine

Aadressiraamatu saab seadistada nõudma kasutajatelt PIN-koodi sisestamist, et lisada aadressiraamatusse uusi kirjeid või redigeerida olemasolevaid kirjeid. Nii saate vähendada aadressiraamatu volitusteta muutmise ohtu. Pidage aga meeles, et isegi kui olete aadressiraamatule PIN-koodi määranud, saab administraatoriõigustega sisseloginud kasutaja adressaate muuta ja lisada PIN-koodi sisestamata.
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Määra sihtkoht>  <Aadressraamatu PIN-kood>  <Määra>.
3
Seadke aadressiraamatu redigeerimise PIN-kood.
Sisestage PIN-kood ja vajutage <Kinnita> (). Kinnitamiseks sisestage PIN-kood uuesti ja vajutage <OK>.
Te ei saa määrata PIN-koodi, mis sisaldab ainult nulle (nt „00” või „0000000”).
PIN-koodi keelamiseks vajutage nuppu  (Tühjenda), et PIN-kood kustutada (jätke tekstiväli tühjaks), ning vajutage nuppu <OK>.
4
Vajutage nuppu <OK>.
Lisaks aadressiraamatu PIN-koodi seadmisele saate turvalisust veelgi suurendada järgmiste toimingute abil:
uute sihtkohtadele lisamise piiramine Saadaolevate sihtkohtade piiramine;
arvutist faksimise funktsiooni keelamine Arvutist fakside saatmise piiramine.

Juurdepääsu piiramine aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtadele

Olulistele ärikontaktidele ja muudele sihtkohtadele, kelle kuvamist kõigile kasutajatele te ei soovi, saate aadressraamatus määrata pääsunumbri. Sihtkohaandmed, millega on seotud juurdepääsunumber, kuvatakse vaid neile kasutajatele, kes sisestavad õige juurdepääsunumbri. Juurdepääsunumbri registreerimise funktsiooni lubamiseks järgige alltoodud juhiseid.
Kui registreerimisfunktsiooni juurdepääsunumber on lubatud, ei saa kasutajad funktsiooni <Eelmised seaded> abil sihtkohta määrata.
 (Seaded/salvestus) <Määra sihtkoht>  <Aadressraamatu pääsunumbrite haldamine>  <Sees>  <OK>
Pärast selle sätte konfigureerimist, registreerige juurdepääsunumbrid aadressraamatus.
Pääsunumbriks saab sisestada kuni seitsmekohalise arvu. Kui sisestate lühema numbri, siis salvestab seade selle mällu nii, et lisab numbri ette nullid.
Näide. kui sisestate <321>, salvestatakse <0000321>.
Pääsunumbriks ei saa sisestada ainult nullidest koosnevat arvu, nagu näiteks <0000000>.
Kui sisestate numbri, mille alguses on null(id), näiteks <02> või <002>, siis nulle eiratakse ja sisestatud number registreeritakse kujul <0000002> ehk justkui oleksite sisestanud lihtsalt <2>.

Aadressiraamatu peitmine

Saate määrata, kas soovite aadressraamatu ja kiirvalimisklahvid peita. Faksi ning skannimise ja saatmise jaoks saate määrata erinevad seaded.
Faksimise aadressiraamatu ja lühivalikunuppude peitmine
 (Seaded/salvestus) <Funktsiooniseaded> <Saatmine> <Faksi seaded> <Aadressraamatu kasutamise piiramine> <Sees> <OK>
Skannimise ja saatmise aadressiraamatu ja lühivalikunuppude peitmine
 (Seaded/salvestus) <Funktsiooniseaded> <Saatmine> <Üldseaded> <Aadressraamatu kasutamise piiramine> <Sees> <OK>
9XUH-0C7