Vastuvõetud dokumentide salvestamine seadmesse (mällu vastuvõtt)

 
Vastuvõetud dokumente saate ilma printimata salvestada seadme salvestuskohta (mällu vastuvõtu postkast). Saate säästa paberit, kui prindite ainult vajaminevad dokumendid ja kustutate ebavajalikud, nagu mällu vastuvõtu postkasti otsepost.

Mällu vastuvõtu postkasti salvestamine

Selle funktsiooni kasutamiseks peate kõigepealt aktiveerima mällu vastuvõtmise funktsiooni (<Faksi mäluluku kasutus> ja <I-faksi mäluluku kasutus>) ja seejärel järgima alltoodud seadete tegemise juhiseid vastuvõetud dokumentide mällu vastuvõtmiseks.
1
Vajutage nuppu <Faksi/I-faksi postkast>. Kuva <Avakuva>
2
Vajutage nuppu <Mällu VV postkast>.
Kui mällu vastuvõtu postkastile on määratud parool, kuvatakse teade, kus palutakse sisestada parool (<Mällu vastuvõtu postkasti PIN-kood>). Sisestage parool ja vajutage <OK>.
3
Valige <Mällu VV postkast> ja muutke seade <Faksi mälulukk> olekusse <Sees>.
I-fakside mällu talletamiseks muutke seade <I-faksi mälulukk> olekusse <Sees>.

Dokumentide printimine mällu vastuvõtu postkastist

Kui juhtpaneeli indikaatoril Töötlus/andmed põleb roheline tuli, järgige salvestatud dokumentide kontrollimiseks/printimiseks alltoodud juhiseid.
1
Vajutage nuppu <Faksi/I-faksi postkast>. Kuva <Avakuva>
2
Vajutage nuppu <Mällu VV postkast>.
Jaotatud info vastuvõtu postkast
Saate vaadata enne saatmist mitmeks osaks jaotatud I-faksi vastuvõtu olekut ja jaotatud info vastuvõtu postkasti vaba mälumahtu, kui teete valiku <Jaotatud info VV postkast>.
Valikus <Jaotatud info VV postkast> saab teha järgnevat.
Dokumentide loendit saate vaadata, kui teete valiku <Jaotatud info loend>.
Osadeks jaotatud ja saadetud dokumendi saate kustutada, kui vajutate nuppu <Kustuta>. Saate määrata seadme printima jaotatud info vastuvõtu dokumendi selle kustutamise korral, kui teete valiku <Prindi kustutamisel>.
3
Valige <Mällu VV postkast>.
Kuvatakse salvestatud dokumentide loend.
4
Valige dokument, mida soovite printida, ja vajutage nuppu <Printimine>.
Saate vaadata dokumendi kohta käivat infot, sealhulgas saatja nime ja vastuvõetud lehekülgede arvu, kui vajutate nuppu <Detailid>. Saate vaadata dokumendi sisu ning valida ja kustutada lehekülgi, kui teete valiku <Kuva kujutis>.
Dokumendi kustutamiseks valige <Kustuta> <Jah>. Mitut dokumenti korraga kustutada ei saa. Mitme dokumendi kustutamiseks valige ja kustutage iga dokument eraldi.
Saate määrata dokumendi saatmise sihtkoha, kui vajutate nuppu <Saatmine>. Dokumendi kustutamiseks faksi/I-faksi postkastist pärast selle välja saatmist, peate enne saatmist tegema valiku <Kustuta pärast saatmist>.
Saate valida kõik dokumendid korraga, kui teete valiku <Vali kõik (kuni 32 faili)>. Dokumendi valimisel kuvatakse valik <Valiku tühistus>, mis võimaldab tühistada kõik valikud.
Kõikide mälus olevate dokumentide printimiseks muutke seade <Faksi mälulukk> või <I-faksi mälulukk> olekusse <Väljas>. 5. toimingu saab vahele jätta.
Mitut dokumenti üheaegselt printida ei saa. Mitme dokumendi korral valige ja printige iga dokument eraldi.
5
Vajutage nuppu <Alusta printimist>.
Dokumendi printimisel kustutatakse see mälust automaatselt.
Saate määrata nädalapäeva või aja (nt nädalavahetuseti või öösiti), millal vastuvõetud dokumendid salvestatakse mälusse. <Mäluluku alguse aeg> ja <Mäluluku lõpu aeg>
Toimingute kiireks ja tõhusaks läbiviimiseks salvestage suvaline mällu vastuvõtu postkasti tase valikus <Isiklik>/<Jagatud>.
9XUH-06U