<Kasutajahaldus>

Seadme kasutajate haldamise seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Autentimise haldus>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>
Autentimisrakenduse abil seadme kasutajate haldamise seadete määramine.

<Süsteemihalduri info seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>
Määrake masina süsteemihalduri teave. Süsteemihalduri ID ja PIN-koodi muutmine
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Süsteemihalduri info seaded>
<Süsteemihalduri ID>: 7654321 (kuni seitsmekohaline)
<Süsteemihalduri PIN>: 7654321 (kuni seitsmekohaline)
<Süsteemihalduri nimi>
<E-posti aadress>
<Kontaktandmed>
<Kommentaar>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings

<Osakonna ID-haldus>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>
Valige, kas hallata kasutajaid rühmadena andes kasutajatele osakonna tunnused. Osakonna ID halduse seadistamine
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Osakonna ID-haldus>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<PIN-koodi salvestus>
<Salvesta>, <Muuda>, <Kustuta>, <Funktsioonide piiramine>*1
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
Kui valitud on seade <Salvesta>/<Muuda>:
<Osakonna ID>, <PIN-kood>, <Limiidid Sisse/Välja ja lehelimiitide seadmine>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
Kui valitud on seade <Limiidid Sisse/Välja ja lehelimiitide seadmine>:
<Kokku prindilimiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Kokku värviprindi limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Kokku MV printimise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
Kui valitud on seade <Määra paljund. limiit>:
<Värvipaljunduse limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<MV paljundamise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
Kui valitud on seade <Määra skan. limiit>:
<Värviskaneerimise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<MV skaneerimise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
Kui valitud on seade <Määra print. limiidi andmed>:
<Värviprintimise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
<Mustvalge printimise limiit)>: <Sees>, <Väljas>
Leheküljepiirang (0 kuni 999999)
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Lehti kokku>
<Kustuta>, <Prindi loend>, <Kõigi n. kustut.>
Ei
Ei
Jah
Ei
-
<Lubada tundmatu ID prinditöid>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Lubada tundmatu ID kaugskaneerimise töid>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Luba mustvalged paljundus-/prinditööd>*1
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
<Luba mustvalged printeritööd>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Department ID Management Settings
*1 Tähistab funktsioone, mis kuvatakse ainult siis, kui sisselogimise teenusena kasutatakse osakonnaID autentimist.
9XUH-0K0