<Haldusseaded>

Seadme kasutamise ja haldamise seadete, sh kasutajate ja riistvara haldamise ning turbeseadete määramine.

<Kasutajahaldus>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>
Seadme kasutajate haldamise seadete määramine.

<Seadmehaldus>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>
Riistvara ja lisavarustuse haldamise seadete määramine.

<Litsents/muud>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>
Litsentside registreerimise ja seadmes kasutatava tarkvara seadete määramine.

<Infohaldus>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>
Andmehalduse seadete määramine, sh seadeandmete importimine, eksportimine ja lähtestamine.

<Turvaseaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>
Seadme turbe tugevdamise seadete määramine.
9XUH-0JY