Muud probleemid

Nuppu ei saa vajutada, üksust ei saa valida või üksust ei kuvata.

Mõnda määrangut saab kasutada vaid administraator. Tavakasutajad neid kasutada ei saa.
Seaded/salvestamine
Süsteemiadministraator saab volitusteta kasutuse vältimiseks tavakasutajatel teatud funktsioonide kasutamise keelata.
Funktsioone, mida saab kasutada kasutajate autentimismooduliga, saab hallata administraator. Nende funktsioonide kasutamiseks tuleb sisse logida piisavate õigustega kasutajana.
Seadmesse sisselogimine
Funktsioone ei saa kasutada, sest nende kasutamiseks vajalikud lisaseadmeid või süsteemilisavarustust pole paigaldatud.
Ekraanil kuvatavaid nuppe on muudetud. Kuva vahetamiseks vajutage ekraani allosas nuppu  või  või vajutage valikut <Valikud>, et otsida soovitud nuppu. Vajutage põhifunktsioonide kuval valikut <Valikud> ja otsige soovitud nuppu.
Kuva <Avakuva> kohandamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine
Neid seadeid saad hallata turvareeglite seadetega. Seadete muutmiseks logige Remote UI (Kaugkasutajaliidesesse) sisse administraatoriõigustega.
Turbepoliitika seadete konfigureerimine

Mõni teisest seadmest pärit seadistus ei kajastu.

Kui turvareeglid pole määratud, ei saa turvareegleid rikkuvaid seadeid importida.

Logifailid on moonutatud.

Kui avate CSV-faile Microsoft Exceliga, ei pruugi programm sisu tekstistringidena tuvastada ja võib kuvada failisisu moonutatult. Kui see juhtub, avage failid CSV-failiredaktori või tekstiredaktoriga.

Logisündmusi ei salvestata, kuigi logide loomist on alustatud.

Tulemused ei pruugi logifailis kajastuda, kui logifaili andmed toodi kohe pärast logikogumise alustamist. Kuna logide kogumine võtab veidi aega, oodake veidi ja proovige siis logifaili uuesti tuua.

Originaalide pika ribana printimise seadistust ei kuvata.

Pika riba formaadis originaalide kasutamiseks muutke seadme määranguid. Lisainformatsiooni saate edasimüüjalt või hooldusesindajalt.

K-formaadis paberi seadistust ei kuvata.

K-formaadis paberi kasutamiseks muutke seadme seadeid. Lisainformatsiooni saate edasimüüjalt või hooldusesindajalt.

Arvuti võrguühenduse teabe vaatamine

Windowsi kasutamisel

1
Paremklõpsake valikul [] (Start) ja klõpsake valikul [Võrguühendused].
Avaneb kuva [Olek].
2
Vaadake võrguühenduse teavet.
Traadita side kohtvõrgu SSID vaatamine
Vaadake SSID-d jaotises [Võrgu olek].
IP-aadressi ja DNS-serveri vaatamine
1
Klõpsake ühendatud võrgu jaotisel [Atribuudid].
2
Vaadake IP-aadressi ja DNS-serverit jaotises [Atribuudid].

macOS-i kasutamisel

1
Klõpsake valikutel [] [System Preferences] [Network].
Avaneb kuva [Network].
2
Vaadake IP-aadressi, DNS-serverit ja muud teavet.
Juhtmega kohtvõrgu korral
Traadita side kohtvõrgu korral
Vaadake SSID-d jaotises [Network Name].
Vaadake IP-aadressi jaotises [Status].
Klõpsake [Advanced] ja vaadake DNS-serverit vahekaardil [DNS].
9XUH-0L7