Предна страна

Ляв капак

Отворете левия капак при смяна на резервоара за отпадъчен тонер.

Изходна тава

Отпечатаната хартия се извежда в изходната тава.

Кутия за съхранение на страници за почистване на стъклото

Използвайте тази кутия, за да съхранявате кърпи за почистване на стъклото за документи.

Контролен панел

Контролният панел съдържа бутон Начало, дисплей, индикатори за състояние и др. Всички операции и задаването на настройки може да се извършва от контролния панел.
Контролен панел
Основни екрани на сензорния дисплей

Бутон за включване

Натиснете бутона за включване, когато включвате или изключвате машината.
Включване на машината
Изключване на машината

Касета за хартия

Заредете вида хартия, който обикновено използвате, в касетата за хартия.
Касета за хартия
Основен метод за зареждане на хартия

Дръжки за вдигане

Хванете дръжките за вдигане, когато пренасяте машината.

Преден капак

Отворете предния капак, когато сменяте тонер касета. Смяна на тонер касетата

Подаващо устройство

Автоматично подава оригиналите към машината за сканиране. Когато са заредени два или повече листа в подаващото устройство, оригиналите могат да бъдат сканирани без прекъсване. 2-странно подаващо устройство с едно подаване

USB порт за памет (предна дясна страна на устройството)

Можете да свържете устройства, като например USB памет, към машината. Свързване на USB памет
Машината може да осигури максимална мощност от 5 V 500 mA. Свързването на устройство, което изисква повече мощност може да повреди машината.
Някои видове носители с памет може да не успеят да запишат правилно данните.
USB портът (предната дясна страна на машината) поддържа USB 2.0.

Десен капак

Отворете десния капак, когато отстранявате заседнала хартия. Отстраняване на заседнала хартия

Отвор за вентилация

Въздухът, който се намира вътре в машината, се отвежда навън, за да охлади вътрешността на машината. Имайте предвид, че поставянето на предмети пред отворите за вентилация възпрепятства вентилацията.

Многофункционална тава

Заредете хартията в многофункционалната тава, когато искате временно да използвате вид хартия, различен от този, който е зареден в касетата за хартия.
Многофункционална тава
Основен метод за зареждане на хартия
За повече информация за конфигурирането на опционалното оборудване, инсталирано на машината, вижте Опции.
Свързване на USB памет
Можете да свържете USB памет към USB портовете, разположени от дясната страна на машината, и директно да отпечатвате данни от USB паметта. Оригиналите, които са сканирани чрез машината, също могат да се записват директно в USB паметта.
Уверете се, че USB паметта е ориентирана правилно, когато я свързвате към машината. Ако не е свързана правилно, това може да доведе до неизправност на USB паметта или машината.
Задължително спазвайте правилната процедура за отстраняване на USB паметта. Изваждане на запаметяващи носители Неспазването на това изискване може да доведе до неизправност на USB паметта или машината.
Машината поддържа само USB памет с формат FAT32/exFAT.
Неподдържани устройства и употреби
Носители с памет със защитни функции
Носител с памет, който не съответства на спецификациите за USB
Четци на карти с памет, свързани чрез USB
Свързване на носител с памет чрез удължителен кабел
Свързване на носител с памет чрез USB концентратор
9XU7-009