Персонализиране на сензорния дисплей

За да използвате по-лесно екрана <Начало> и екрана с основни функции за всяка функция, можете да персонализирате екрана, като промените подредбата на бутоните или създадете бутони за пряк път. Можете също така да работите по-ефективно, като регистрирате настройките, които са вече зададени за често използвани функции, в <Персонално>/<Споделено> или лични настройки, за да персонализирате работната среда според предпочитанията си.
Персонализиране на екрана <Начало>
Редът, размерът и броят на бутоните, показвани в екрана <Начало>, могат да се променят, както и фоновото изображение. <Настройки за управление на начален екран> ви позволяват да конфигурирате настройките за показване на хронологията и да показвате/скривате функционалните бутони.
Създаване на пряк път
Бутони за пряк път до функции могат да се показват във всеки функционален екран. Регистрирането на често използвани функции е удобно, защото позволява непрекъснато използване на функциите без връщане към екрана <Начало>.
Регистриране на предпочитани настройки
Ако често използвате една и съща комбинация от настройки за копиране, факс и сканиране, по-удобно ще ви е, ако разполагате с тези настройки, регистрирани като <Предпочитани настройки>.
Персонализиране на екрана с основни функции
Можете да промените бутоните за настройки, които се показват в екраните с основни функции (за копиране, факс и сканиране). Можете също да показвате различен екран с основни функции, персонализиран за всеки влязъл потребител.
Създаване на бутон <Персонално>/<Споделено>
Възможно е свободно да регистрирате често използвани функции и процедури за настройка в екрана <Начало>.
Смяна на показвания език
Можете изберете езика, показван на сензорния дисплей и клавиатурата.
Създаване на пряк път за настройки/регистриране
Можете да създадете пряк път до всеки елемент за настройка, който се показва с натискане на  (Настр./Регистр.). Ако често използвате елемент за настройка, предоставян на дълбоко ниво, можете удобно да използвате прекия път за този елемент за бързо превключване на екрана.
Настройки за всеки потребител (лични настройки)
Екраните и работната среда могат да се променят за всеки потребител.
9XU7-045