Използване на сензорния дисплей

Дисплеят на машината е сензорен панел, с който можете да работите чрез директно докосване с пръсти. Екранът се използва не само за основни функции, като копиране и сканиране, но и за показване на различни настройки, въвеждане на текст, състояние на комуникацията и съобщения за грешки. В това ръководство обаче "докосване" се обозначава от "натискане".
Работа с дисплея на сензорния панел
Не натискайте сензорния прекалено силно. В противен случай може да счупите сензорния дисплей.
Не използвайте предмети с остър край, като например механични моливи или химикалки. В противен случай може да издраскате повърхността на сензорния дисплей или да го счупите.
Поставянето на предмети върху дисплея или избързването на дисплея може да предизвика реакция на сензорния панел и да доведе до неизправност.
Отлепете защитното фолио от сензорния дисплей преди употреба.
Можете да персонализирате менютата и да промените подредбата на бутоните, които използвате често, за по-лесен достъп. Можете също да комбинирате няколко настройки в един бутон, за да опростите операциите. Персонализиране на сензорния дисплей
Регулиране на яркостта на сензорния дисплей
Ако трудно виждате съдържанието на сензорния дисплей, изпълнете следната операция на екрана <Начало>, за да регулирате яркостта.
<Настр. на яркост> регулирайте яркостта с <+> или <->  <Затвар.>
9XU7-03U