Проверка на състоянието и регистрите

Можете да използвате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) за проверка на състоянието на документите, които изчакват обработка, както и регистрите за документите, които са обработени. Можете също така да проверите състоянието на машината, като напр. информация за грешки и оставащо количество консумативи.
Когато се използва управлението на персоналното удостоверяване, можете да ограничавате потребителите да не извършват дейности по задачите на други потребители на екрана <Сист. контрол>. <Огранич. достъп до задачи на други потребители>

Проверка на състоянието на копията/разпечатките

Можете да проверите състоянието на документите, които чакат за копиране или печат. Можете също така да изведете документ преди останалите или да откажете документ.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] в [Copy/Print]

Избор на функция

Изберете функцията, която искате да проверите, и щракнете върху [Display].

Бутони за операции

[Cancel]: Копирането или печатането са отказани. Отказаният документ се изтрива и не може да се възстанови.
[Print Next]: Документът се извежда незабавно, след като текущият документ завърши.
[Pause]: Документите, които се разпечатват от компютъра, се спират на пауза. Не можете да спрете на пауза документи, които се копират. Натиснете [Resume] за възобновяване на печатането на документ, който е спрян на пауза.

Икона за документ

Щракнете върху иконата за показване на детайлна информация за документа.

Проверка на състоянието на изпратени/получени документи

Можете да проверите състоянието на факсовете и имейлите, които чакат да бъдат изпратени, факсове, които са получени, и факсове, които чакат да бъдат препратени. Можете да откажете процеса по изпращане и получаване на документи.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] в [Send] или [Receive]

Избор на функция

Изберете функцията, която искате да проверите, и щракнете върху [Display].

[Cancel]

Изпращането или получаването на документ е било отменено. Отказаният документ се изтрива и не може да се възстанови.

Икона за документ

Щракнете върху иконата за показване на детайлна информация за документа.

Проверка на състоянието на съхранени документи

Можете да проверите състоянието на документите, които чакат за съхраняване. Можете също така да откажете процеса по съхраняване на документи.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] в [Store]

[Cancel]

Съхраняването на документи се отказва. Отказаният документ се изтрива и не може да се възстанови.

Икона за документ

Щракнете върху иконата за показване на детайлна информация за документа.

Проверка на регистъра за заданията

Можете да покажете регистър за документите, които са копирани, отпечатани, изпратени, получени или съхранени.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Данните от регистъра могат да се експортират и запаметяват като CSV файл (*.csv) на компютъра.

Избор на функция

Изберете функцията, която искате да проверите, и щракнете върху [Display]. Показваните функции могат да варират в зависимост от модела на вашата машина и опционалното оборудване.

Проверка на състоянието на машината

Можете да проверявате различна информация за машината, като напр. информация за грешки, количество оставаща хартия и тонер, информация за прикрепено опционално оборудване и общ брой страници, които са разпечатани досега.
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)  [Status Monitor/Cancel]  Изберете елемента, който искате да проверите
9XU7-0CL