Използване на други удобни функции за управление на персоналното удостоверяване

Управлението на персоналното удостоверяване предоставя множество предимство в допълнение към удостоверяването на потребители. Този раздел описва някои от другите удобни функции, които използват персонално удостоверяване за разширяване на възможностите на мултифункционалните принтери, като напр. управление на потребителски групи или създаване на персонални папки за индивидуални потребители.
Кодове на отдели
Регистрираните на машината потребители могат да се организират в групи като отделите, към които спадат, и да бъдат управлявани на база на техните кодове на отдели. Тази функция ви позволява да проверявате общия брой страници, използвани за всеки код на отдел, или да задавате максимални лимити за брой страници, който всяка група може да използва за копиране или печат, като така могат да се намалят разходите. Задаване на управление на ИД на отдел
Персонална папка
Потребители, които влизат с управление на личното удостоверяване могат да създадат Персонална папка за индивидуално ползване. Персонална папка може да бъде зададена като дестинация за изпращане за сканирани документи, и тя може да бъде създадена в споделена папка или на файлов сървър. Регистрирането на персонална папка улеснява потребителите да изпращат документи до себе си, което може ефективно да попречи на изтичането на информация поради изпращането ѝ до грешни дестинации. Конфигуриране на персонални папки
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Среда, която използва ACCESS MANAGEMENT SYSTEM, може да предостави по-прецизен контрол при управлението на потребителите, като ви позволява да създавате нови нива на привилегии и да дефинирате какви функции са на разположение за всяко ниво на привилегия. Използване на ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
9XU7-0AC