Отмяна на отпечатването

Можете да отмените отпечатването, преди да е завършило. Можете също да отмените задание за печат от контролния панел на машината. Проверка на състоянието на печат и хронологията
1
Щракнете два пъти върху иконата на принтера, показана в лентата със задачите на работния плот.
Когато не е изведена иконата на принтера
Отворете папката на принтера и щракнете или щракнете двукратно върху иконата на машината.
2
Изберете документа, който искате да отмените, след което щракнете върху [Document]  [Cancel].
Ако не можете да намерите документа, който искате да отмените, документът вече е изпратен на машината. В този случай не можете да отмените отпечатването от компютъра
3
Щракнете върху [Yes].
Отпечатването е отменено.
1
Щракнете върху иконата на принтера, показана на лентата.
2
Изберете документа, който искате да отмените, след което щракнете върху [Delete] или .
Отпечатването е отменено.
9XU7-078