Отпечатване от компютър

Този раздел описва основния печат от компютър с инсталиран драйвер за принтер.

Помощ за драйверите за принтер

Като щракнете върху [Help] (Windows) или  (Mac OS) в екрана за настройка на драйвера за принтер, ще се покаже екранът за помощ. За информация, която не може да бъде намерена в Ръководство на потребителя, включително информация относно функциите на драйвера и как да конфигурирате тези функции, вижте помощта.

Основни операции за отпечатване

Този раздел описва основния поток при печат от компютър.
1
Отворете и извикайте екрана за печат.
2
Изберете машината и щракнете върху [Preferences] или [Properties].
3
Задайте необходимите настройки за печат и щракнете върху [OK].
При необходимост превключвайте разделите, за да зададете желаните настройки за печат.
4
Щракнете върху [Print] или [OK].
Отпечатването започва.
Ако искате да откажете, вж. Отмяна на отпечатването.
1
Отворете и извикайте екрана за печат.
2
Изберете машината.
3
Задайте необходимите настройки за печат.
След избирането на панела за настройка от падащия списък задайте за печат на всеки панел.
4
Щракнете върху [Print].
Отпечатването започва.
Ако искате да откажете, вж. Отмяна на отпечатването.
9XU7-077