<Общи>

Задайте настройки, които са общи за всички функции като настройки за подаване на хартията, настройки за извеждане на хартията, настройки за отпечатване, настройки за сканиране и генериране на файл.

<Настройки за подаване на хартия>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за подаване на хартия, които са общи за всички функции.

<Настр. за извеждане на хартия>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за извеждане на хартия, които са общи за всички функции.

<Настр. за отпечатване>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за отпечатване, които са общи за всички функции.

<Настройки за сканиране>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за сканиране, които са общи за всички функции.

<Генериране на файл>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за генериране на файл, които са общи за всички функции.

<Задаване на метод на автентикация>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>
Задайте настройките за методите за удостоверяване, които са общи за всички функции.
9XU7-0H6