<Задаване на линия>

Задайте настройките на факс линията.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Линия 1>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции> <Изпращане> <Настройки на факса> <Задаване на линия>
Задайте настройките като номер на факс и име на машината за всяка линия.
<Регистриране на тел. номер на машината>
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции> <Изпращане> <Настройки на факса> <Задаване на линия> <Линия 1>
Може да запаметите номера на факса, който да използвате, когато се използва факсът на машината. Когато изпращате факс, запаметеният номер на факс се отпечатва на хартия при получателя като информация за изпращача. Настройки на факс линия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране на тел. номер на машината>
Въведете № на телефона на потребителя.
Да
Не
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Регистриране на име на устройство>
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции> <Изпращане> <Настройки на факса> <Задаване на линия> <Линия 1>
Може да запаметите името на вашата фирма или отдел като име на устройството. Когато изпратите факс, запаметеното име се отпечатва на хартия при получателя като информация за изпращача. Настройки на факс линия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране на име на устройство>
Въведете името на устройството
Да
Не
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Изберете тип линия>
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции> <Изпращане> <Настройки на факса> <Задаване на линия> <Линия 1>
Може да зададете типа на телефонната линия, свързана към машината. Ако тази настройка е неправилна, няма да може да осъществите комуникация с други машини. Проверете типа на телефонната линия, която използвате, и задайте правилна настройка. Настройки на факс линия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Изберете тип линия>
<Импулсно набиране>, <Тон>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9XU7-0J6