<Безжична LAN>

Задаване на настройки за безжичен LAN.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Настройки за безжична LAN>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>
Задаване на настройки за безжичен LAN. Свързване към безжична LAN мрежа
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Режим WPS Push Button>
<Режим WPS PIN код>
<Друго (Ръчно задав.)>
<Избор на точка за достъп>
Изберете точката за достъп и типа защита от списъка
Не
Да
Не
Не
-
WEP удостоверяване: Въведете мрежов ключ (WEP) (<WEP ключ>: Въведете WEP ключа.
Не
Да
Не
Не
-
WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA3-SAE, WPA3-SAE шифроване: Въведете мрежов ключ (PSK) (<PSK>: Въведете WPA/WPA2-PSK паролата)
Не
Да
Не
Не
-
<Ръчно въвеждане>
<SSID>: Въведете SSID
Не
Да
Не
Не
-
<Настр. за сигурност>: <Няма>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>, <WPA2-PSK/WPA3-SAE>, <WPA3-SAE>
Не
Да
Не
Не
-
<Настр. за сигурност> (<WEP>)
<IEEE 802.11 автент.> (<Отворена система>, <Споделен ключ>), <WEP ключ 1>, <WEP ключ 2>, <WEP ключ 3>, <WEP ключ 4>
<Настр. за сигурност>
<Метод за кодиране> (<Авто>, <AES-CCMP>), <Ключ за кодиране>
Не
Да
Не
Не
-

<Информация за безжична LAN>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>
Показва информация за настройката на безжична мрежа. Проверка на настройките и информацията на безжичната LAN
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Информация за безжична LAN>
<Извжд. всичко>
Не
Да
Да
Не
-
<Детайли>
Не
Да
Да
Не
-

<Реж. за пест. на енер.>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>
Задайте дали периодично да привеждате машината в режим за пестене на енергия, в съответствие със сигналите, изпращани от безжичен LAN маршрутизатор. Свързване към безжична LAN мрежа
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Режим за пестене на енергия>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9XU7-0FJ