Избор на метода за мрежова връзка

Можете да изберете начина на свързване на устройството с компютри и т.н. Налични са следните методи за свързване.
Само кабелна LAN мрежа
Само безжична LAN мрежа
Едновременно кабелна LAN и безжична LAN мрежа
Едновременно кабелна LAN и друга кабелна LAN мрежа
Когато се използва едновременно кабелна LAN и безжична LAN или едновременно кабелна LAN и друга кабелна LAN, линията, свързана от LAN порта на устройството, се нарича „основна линия“, а линията, свързана от безжична LAN или друга кабелна LAN, се нарича „резервна линия“.
 (Настр./Регистр.) <Преференции>  <Мрежа>  <Избор на интерфейс> изберете интерфейса  <OK>
Когато използвате резервна линия, вижте Предпазни мерки при използването на резервната линия.
Ако сте избрали <Безжична LAN> или <Кабелна LAN + безжична LAN>
Настройките за <Настройки за безжична LAN> се изчистват.
Не можете да зададете безжичната LAN като основна линия и кабелната LAN като допълнителна линия.
Предпазни мерки при използването на кабелна LAN (резервна линия)
Задайте <Консумация на енергия в режим на покой> на <Високо>. <Консумация на енергия в режим на покой>
9XU7-02K