Настройване на връзката чрез WPS режим с PIN код

Някои WPS (Wi-Fi Protected Setup) маршрутизатори не поддържат режима с натискане на бутон. В този случай регистрирайте PIN кода, генериран на машината, в мрежовото устройство.
Генериране на PIN код на машината
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>  <Настройки за безжична LAN>  <Режим WPS PIN код>.
Генерира се PIN код
Регистриране на PIN кода в безжичния маршрутизатор
Регистрирайте PIN кода в рамките на две минути след генерирането му. За подробности вижте ръководството за мрежовото устройство.
1
Получете достъп до безжичния маршрутизатор от компютър.
2
Отворете екрана за въвеждане на PIN код за WPS.
3
Регистрирайте генерирания PIN код в безжичния маршрутизатор.
Когато безжичният LAN маршрутизатор бъде открит и конфигурирането завърши, ще се покаже екранът <Свързан.>.
Ако безжичният маршрутизатор е настроен да използва WEP удостоверяване, е възможно да не успеете да настроите връзка чрез WPS.
9XU7-02U