Перевірка з’єднання з одержувачем перед надсиланням (пряме надсилання)

 
Для успішного надсилання факсів до запланованого адресата можна заздалегідь перевірити з’єднання з одержувачем і його готовність установити зв’язок. Оскільки апарат не використовує пам’ять під час сканування оригіналів, факси можна надсилати, навіть якщо пам’ять вичерпано.
1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
Щоб надіслати кілька сторінок, помістіть оригінали в пристрій подавання. Якщо оригінал розташовано на склі експонування, можна надіслати лише одну сторінку.
2
Натисніть <Факс>. Екран <Головний>
3
Виберіть адресата на екрані основних функцій факсу. Екран основних функцій факсу
4
За потреби вкажіть параметри сканування. Основні способи надсилання факсів
5
Натисніть <Додаткові функції>  <Пряме надсилання>  <Закрити>.
6
Натисніть  (Пуск).
Апарат набере номер одержувача. Коли апарат установлює з’єднання, оригінали скануються й розпочинається надсилання.
Апарат не починає передавання, якщо лінія одержувача зайнята.
Функція прямого надсилання недоступна в перелічених далі ситуаціях
Якщо будь-які з таких функцій указано в параметрах сканування:
<Парам. 2-стор. оригіналу>
<Видалення рамки>
<Побудова завдання>
Вказано кілька адресатів.
Параметр <Обмежити функції> встановлено на значення <Вимк.> для будь-якої функції, коли апарат перебуває в режимі керування ідентифікаторами відділів. Налаштування параметрів керування ідентифікаторами відділів
Вибір формату сканування оригіналів
Формат сканування оригіналів, розміщених у пристрої подавання, установлюється автоматично. Щоб визначити формат вручну самостійно, скористайтеся склом експонування.
9XW7-06A