Надсилання інтернет-факсів

1
Розмістіть оригінал. Розміщення оригіналів
2
Натисніть <Сканувати й надіслати>. Екран <Головний>
3
Укажіть адресата на екрані основних функцій сканування. Екран основних функцій сканування
Зазначення адресатів з адресної книги
Зазначення адресатів за допомогою кнопок виклику одним дотиком
Введення адресатів вручну
Зазначення адресатів на LDAP-сервері
Можна змінити тільки адресатів із розділу <Докладні відомості>, які вводилися за допомогою функції реєстрації нового адресата, а також адресатів, отримані через LDAP-сервер.
Якщо апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи, автентифікація між апаратом-сервером і апаратом-клієнтом виконується під час отримання апаратом-клієнтом віддаленої адресної книги/кнопок виклику одним дотиком. Автентифікація проводиться шляхом зіставлення ідентифікатора системного адміністратора та PIN-коду системного адміністратора системи, заданих апаратом-сервером і клієнтом-апаратом. Змінення ідентифікатора та PIN-коду адміністратора системи
Доступність віддаленої адресної книги та кнопок виклику одним дотиком залежить від стану параметрів відомостей про адміністратора системи для апарата-сервера та апарата-клієнта, як показано нижче.
Коли апарат-сервер виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Коли апарат-клієнт виконує параметри відомостей про адміністратора системи
Ідентифікатор системного адміністратора й PIN-код системи для апарата-сервера та апарата-клієнта збігаються
Може використовувати віддалену адресну книгу/кнопку виклику одним дотиком
Виконує
Виконує
Збігається
Так
Не збігається
Ні
Не виконує
-
Ні
Не виконує
Виконує
-
Так
Не виконує
-
Так
4
Натисніть <Додаткові функції> і, якщо потрібно, укажіть необхідні параметри сканування.
Див. докладніше далі.
Основні операції для сканування оригіналів
Сканування з отриманням чітких зображень
Ефективне сканування
Корисні функції сканування
5
Натисніть  (Пуск).
Оригінали буде відскановано, і почнеться надсилання.
Щоб скасувати сканування, натисніть кнопку <Скасувати> або  (Стоп) <Так>.
Коли відобразиться повідомлення <Натисніть кнопку [Пуск] для сканування наступного оригіналу.>
Щоб скасувати надсилання, натисніть <До моніт. стану>  виберіть документ  <Скасувати> <Так>.
Перевірка загальної кількості вказаних адресатів
Загальна кількість зазначених адресатів відображається в правому верхньому кутку екрана. Таким чином перед надсиланням можна підтвердити, що кількість адресатів указано правильно.
Надсилання з інформацією про відправника
Факсимільні документи можна надсилати з іменем і адресою відправника інтернет-факсу. <Ідентифікатор передавання термінала>
Перевірка стану надісланих документів
На екрані <Монітор стану> можна перевірити стан надісланих документів. Цей екран дає змогу повторно надіслати факси або скасувати надсилання після перевірки статусів. Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Коли для параметра <Відображати сповіщення про прийняття завдання> встановлено значення <Увімк.>, екран <Монітор стану> можна відкрити з наступного екрана, який відображається після отримання завдання надсилання. <Відображати сповіщення про прийняття завдання>
Друк звіту з результатами надсилання
Якщо на екрані основних функцій сканування натиснути <Додаткові функції>  <Звіт про рез. передавання>, можна ввімкнути автоматичний друк звітів із результатами надсилання. Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Щоб настроїти це для кожного завдання з меню <Додаткові функції>, потрібно вибрати <Тільки в разі помилки> або <Вимк.> у розділі <Звіт про рез. передавання>, а тоді встановити параметр <Дозволити друк з екрана Додаткові функції> на значення <Увімк.>.
Захищене надсилання файлів
Зв’язок TLS дає змогу надсилати шифровані файли. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS
Якщо фотографії на надісланому зображенні надто темні або світлі, кольори фону кольорових оригіналів неможливо видалити
Якість надісланих зображень може вдатися покращити, якщо виконано вказані нижче умови/параметри.
Тип завдання: «Факс» (надсилання з пам’яті) або «Сканувати й надіслати» (факс/інтернет-факс)
<Вибір кольору>: <Чорно-білий> (Сканувати й надіслати)
<Тип оригіналу>: <Текст>
<Насиченість>  <Насиченість фону>: <Авто>
<Роздільна здатність>: 200 x 400 точок/дюйм, 300 x 300 точок/дюйм*, 400 x 400 точок/дюйм або 600 x 600 точок/дюйм*
*Можна встановити для завдання «Сканувати й надіслати»
<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>  Завдання надсилання через факс/інтернет-факс: <Пріоритет якості> (<Пріоритет швидк./якості зображ. для Ч/Б сканування>)
Перевірка сканованих зображень перед надсиланням
Перш ніж надсилати скановані документи, їх можна перевірити на екрані попереднього перегляду. Перевірка відсканованих оригіналів перед надсиланням/збереженням (попередній перегляд)
Реєстрація параметрів, які часто використовуються
Адресатів і параметри сканування, які часто використовуються, можна поєднати на кнопці апарата для використання в подальшому. Натиснувши зареєстровану кнопку під час сканування оригіналів, можна швидко встановити потрібні параметри. Реєстрація комбінації часто використовуваних функцій
9XW7-073