<Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>

Укажіть параметри для надсилання електронної пошти й інтернет-факсів.
 
Відомості про елементи («A», «B», «C» і «Ні») у стовпці «Функція «Імпортувати всі»» див. у розділі Функція «Імпортувати всі».

<Реєструвати ім’я апарата>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Як ім’я апарата можна зареєструвати назву компанії або відділу. Під час надсилання повідомлень електронної пошти/інтернет-факсів зареєстроване ім’я відображається або друкується на апараті отримувача як відомості про відправника.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Реєструвати ім’я апарата>
Реєстрація імені апарата
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Зареєстроване ім’я апарата використовується як ім’я для електронної адреси у форматі «ім’я апарата <адреса електронної пошти>».
Для назви апарата можна ввести не більше 24 символів.
Електронна адреса, яка використовується в службі входу, відображається в полі From (Від) електронних листів і інтернет-факсів на комп’ютері отримувача. Реєстрація інформації користувачів на локальному пристрої
Якщо натиснути <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу> та встановити для параметра <Указати автентифікованого корист. як відправника> значення <Увімк.>, у полі From (Від) як ім’я відправника відображатиметься адреса електронної пошти, зареєстрована для користувача, який увійшов у систему, незалежно від того, яка служба входу використовується.

<Параметри обміну даними>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна вказати параметри поштового сервера та спосіб автентифікації, які використовуються для електронної пошти й інтернет-факсів. Параметри електронної пошти/інтернет-факсу
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри обміну даними>
<Адреса електронної пошти>: Введіть адресу електронної пошти
Так
Так
Так
A
Settings/Registration Basic Information
<SMTP-сервер>: Введіть SMTP-сервер
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Вик. отр. ч/з POP>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Використ. отрим. ч/з SMTP>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<POP-сервер>: Введіть сервер POP
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Ім’я для входу в систему POP>: Введіть ім’я для входу на сервер POP
Так
Так
Так
A
Settings/Registration Basic Information
<Пароль POP>: Введіть пароль POP
Так
Так
Так
A
Settings/Registration Basic Information
<Інтервал POP>: від0 до 99 хвилин
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Передавання через SMTP>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Отр. ч/з SMTP>: <Завжди TLS>, <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Спосіб автентиф. POP>: <Стандартн.>, <APOP>, <POP AUTH>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Автентифікація SMTP (SMTP AUTH)>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Ім’я користувача>, <Пароль>
<Автентифікація POP перед надсил.>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Відображати екран автент. під час надс.>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для параметра <Інтервал POP> установити значення, яке не перевищує 10 хвилин (за винятком значення «0 хв»), апарат перейде в режим сну не повністю.
Апарат може приймати тільки інтернет-факси й сповіщення про помилку зв’язку.

<Указ. н-р порту для надс. ч/з SMTP й отрим. ч/з POP>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна змінити номер порту для підключення до серверів SMTP і POP.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Указ. н-р порту для надс. ч/з SMTP й отрим. ч/з POP>
<Передавання через SMTP>: Від 1 до 25 до 65535
<Отримання POP>: Від 1 до 110 до 65535
Так
Так
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Параметри S/MIME>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна вказати S/MIME. Якщо вказати S/MIME, під час використання функцій електронної пошти/інтернет-факсу можна додати цифровий підпис або зашифрувати електронний лист.
 Налаштування шифрування електронної пошти
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Параметри S/MIME>
<Параметри шифрування>: <Завжди шифрувати>, <Кодув. тільки в разі сертифік.>, <Не шифрувати>
<Додати цифрові підписи>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
<Указати відомості>:
<Алгоритм шифрування>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Алгоритм підпису>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Перев. підп. п/час отрим.>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Друк. підпис п/час отрим.>: <Увімк.>, <Вимк.>

<Перевіряти сертифікат TLS для передавання SMTP>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Під час надсилання за допомогою протоколу SMTP можна перевірити дійсність сертифіката сервера TLS. Можна перевірити дійсність сертифіката й надійність ланцюга сертифікатів, а також підтвердити спільну назву (CN).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перевіряти сертифікат TLS для передавання SMTP>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Додати ел-ти для верифікації>: <CN>: Увімк., вимк.
Якщо не перевіряти сертифікат, зв’язок за допомогою протоколу TLS установлюється навіть із недійсним сертифікатом.
У випадку проблем із сертифікатом надсилання за допомогою протоколу SMTP не виконується.

<Перевіряти сертифікат TLS для отримання POP>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Під час отримання за допомогою протоколу POP можна перевірити дійсність сертифіката сервера TLS. Можна перевірити дійсність сертифіката й надійність ланцюга сертифікатів, а також підтвердити спільну назву (CN).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Перевіряти сертифікат TLS для отримання POP>
<Увімк.>, <Вимк.>
Ні
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Додати ел-ти для верифікації>: <CN>: Увімк., вимк.
Якщо не перевіряти сертифікат, зв’язок за допомогою протоколу TLS установлюється навіть із недійсним сертифікатом.
У випадку проблем із сертифікатом отримання за допомогою протоколу POP не виконується.

<Максимальний розмір даних для надсилання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна встановити максимальний розмір даних для вихідних повідомлень електронної пошти й документів інтернет-факсу. Якщо повідомлення електронної пошти перевищує цей граничний розмір даних, перед надсиланням воно розбивається на кілька повідомлень електронної пошти. Однак якщо передавання інтернет-факсу перевищує межі обсягу даних, це вважатиметься помилкою, а інтернет-факс не буде надіслано.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Максимальний розмір даних для надсилання>
від 0 до 3 до 99 МБ
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для розміру даних ввести «0» MБ, то розмір даних, що надсилаються, не обмежуватиметься.
Встановлюваний максимальний розмір даних для надсилання не має перевищувати граничного розміру даних на сервері електронної пошти.

<Тема за замовчуванням>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна автоматично задавати тему листа, якщо її не введено під час надсилання електронного листа/інтернет-факсу.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Тема за замовчуванням>
Введіть тему: Вкладене зображення
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Указати автентифікован. корист. в полі звор. адреси>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна вказати, чи слід під час надсилання електронної пошти або інтернет-факсу вказувати замість адреси для відповіді адресу електронної пошти користувача, який виконав вхід у систему апарата за допомогою функції керування персональною автентифікацією.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Указати автентифікован. корист. в полі звор. адреси>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Під час реєстрації з використанням автентифікації користувача ім’я для входу в систему відображається в пункті <100> списку імен відправників (TTI). Якщо вибрано значення <Увімк.>, ім’я для входу в систему в пункті <100> автоматично встановлюється як <Ім’я відправника (TTI)> у розділі <Додаткові функції>.
Якщо під час надсилання повідомлення електронної пошти або інтернет-факсу в меню <Додаткові функції> вводиться адреса електронної пошти як адреса для відповіді, пріоритет надається саме цій адресі, навіть якщо для параметра <Указати автентифікован. корист. в полі звор. адреси> встановлено значення <Увімк.>.

<Зазначити корист.з автент.як відправн. для ел.пошти>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Відображає адресу електронної пошти користувача, який увійшов до системи за допомогою автентифікації користувача, у полі «Від» на апараті, який отримує електронну пошту.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Зазначити корист.з автент.як відправн. для ел.пошти>
<Заголовок «Від»>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Заголовок «Зворотна адреса»>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Залежно від середовища призначення може бути неможливо надіслати електронну пошту, якщо заголовок «Від» і «Зворотній шлях» не збігаються.

<Зазначити корист. з автент. як відправника для I-Fax>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Відображає адресу електронної пошти користувача, який увійшов до системи за допомогою автентифікації користувача, у полі «Від» на апараті, який отримує I-fax.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Зазначити корист. з автент. як відправника для I-Fax>
<Заголовок «Від»>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Заголовок «Зворотна адреса»>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Залежно від середовища призначення може бути неможливо надіслати електронну пошту, якщо заголовок «Від» і «Зворотній шлях» не збігаються.

<Дозволити незареєстр. корист. надсилати ел. листи>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Якщо на апараті ввімкнено функцію керування персональною автентифікацією, можна вибрати, чи дозволяти надсилання електронної пошти від користувача, чию адресу електронної пошти не зареєстровано в апараті. Якщо встановлено значення <Вимк.>, надсилати електронну пошту можуть тільки ті користувачі, адреси електронної пошти яких зареєстровані в апараті.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Дозволити незареєстр. корист. надсилати ел. листи>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для параметра <Указати автентифікованого корист. як відправника> встановлено значення <Вимк.>, в отримувача відображається адреса, зареєстрована в параметрах відомостей про пристрій.

<Час очікув. передав. в повному режимі>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна задати час до автоматичного завершення операцій надсилання, якщо користувач не отримав повідомлення MDN (повідомлення електронної пошти з підтвердженням результату надсилання) під час надсилання інтернет-факсу в режимі <Full> (Повний).
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Час очікув. передав. в повному режимі>
від 1 до 24 до 99 год
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Друк MDN/DSN після отримання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
У повному режимі інтернет-факсу на апарат надсилаються повідомлення електронної пошти від отримувача та поштового сервера зі сповіщеннями про успішне чи неуспішне надсилання інтернет-факсів адресатам. Можна вказати, чи слід друкувати такі сповіщення, коли вони надходять на апарат.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Друк MDN/DSN після отримання>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Доставку інтернет-факсу можна перевірити також у звіті про передавання. Звіт про результати надсилання

<Використовувати надсилання через сервер>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна вибрати, чи дозволяти користувачам змінювати параметр <Надс. через сервер> під час надсилання інтернет-факсів.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Використовувати надсилання через сервер>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо для параметра <Надсилання через сервер> встановлено значення <Вимк.>, обмеження розміру надісланих даних для інтернет-факсу не застосовується, навіть якщо введено максимальний розмір даних для надсилання.

<Дозволити MDN не через сервер>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Апарат, який приймає інтернет-факс, може надсилати повідомлення MDN (повідомлення електронної пошти з підтвердженням результату надсилання) на IP-адресу апарата, з якого виконується надсилання, оминаючи сервер електронної пошти.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Дозволити MDN не через сервер>
<Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information

<Обмежити домен адресата для передавання>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Під час надсилання електронних листів або інтернет-факсів можна дозволити надсилання тільки на адреси у визначеному домені.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Обмежити домен адресата для передавання>
<Обмежити надсилання на домени>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Так
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <Увімк.>:
<Реєструвати> (<Ім’я домену>, <Надсилати на піддомен> (<Дозв.>, <Відхил.>)), <Докл. відом./Редагувати>, <Видалити>

<Авт. завершення введення адрес ел. пошти>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна встановити автоматичне відображення адрес електронної пошти, зареєстрованих в адресній книзі або на сервері LDAP, на основі введених перших символів адреси електронної пошти.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. завершення введення адрес ел. пошти>
<Вимк.>, <Адресна книга (локальна)>, <LDAP-сервер>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Якщо вибрано <LDAP-сервер>:
Виберіть LDAP-сервер для пошуку.
Адреси електронної пошти, які використовуються з номером доступу, не відображаються.

<Авт. додав. зазнач. домену до адресата без домену>

 (Парам./Реєстр.)  <Параметри функції>  <Надіслати>  <Парам. ел. пошти/інтернет-факсу>
Можна заздалегідь зареєструвати часто використовувані імена домену, щоб уникнути необхідності вводити ім’я домену в адресі, оскільки ім’я домену й символ «@» додаватимуться автоматично. Якщо потрібно надіслати повідомлення на адресу «123@example.com», зареєструйте ім’я домену «example.com». Якщо вказати поштову адресу, яка вже містить ім’я домену, для якого ввімкнено цей параметр, домени в цьому параметрі будуть недійсними.
Елемент
Опис параметрів
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Можна настроїти в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Функція «Імпортувати всі»
Назва елемента під час експорту за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
<Авт. додав. зазнач. домену до адресата без домену>
<Ім’я домену>
<Під час надсилання електронної пошти>: <Увімк.>, <Вимк.>
<Під час надсилання інтернет-факсу>: <Увімк.>, <Вимк.>
Так
Ні
Ні
C
Settings/Registration Basic Information
Під час імпорту адресної книги на інший пристрій зверніть увагу на наведені нижче положення.
 Оскільки цей параметр відповідає параметрам використовуваного пристрою, ім’я домену може відрізнятися від імені, призначеного пристроєм. Перевірте цей параметр, перш ніж використовувати його на іншому пристрої.
 Під час імпорту адрес без інформації про домен на пристрій, на якому цей параметр відсутній, надсилання може не здійснюватись, оскільки адреси будуть недійсними.
9XW7-0J4