Реєстрація адресатів в адресній книзі

 
Ви можете зареєструвати номер факсу чи адресу електронної пошти отримувача, які можна використовувати під час надсилання сканованих документів в адресну книгу. Як адресата в адресній книзі також можна зареєструвати адресата інтернет-факсів, розташування папки файлового сервера (IP-адресу та шлях) і сховище (Розширений простір) багатофункціонального принтера Canon.
Щоб зареєструвати адресата для власного використання, потрібно ввійти за допомогою системи керування персональною автентифікацією. Керування користувачами
Адресати також можна реєструвати/редагувати/видаляти на таких екранах:
<Адресна книга> на екрані основних функцій факсу  Основні способи надсилання факсів
<Адресна книга> на екрані основних функцій сканування  Основні операції для сканування оригіналів 
1
Натисніть <Параметри адр./переадр.>. Екран <Головний>
2
Натисніть <Реєструвати адресатів>.
3
Натисніть <Реєстр. нов. адресата>.
4
Виберіть тип адресата, який потрібно зареєструвати.
Виберіть <Факс>, <Електронна пошта>, <Інтернет-факс> або <Файл> як тип адресата, який потрібно зареєструвати.
5
Виберіть, чи реєструвати адресатів із розкривного списку адрес.
Якщо потрібно зареєструвати адресата для власного використання, виберіть <Особист. сп. адрес>.
Якщо потрібно зареєструвати адресата, якого може редагувати лише адміністратор, виберіть <Спис. адр. для адмін.>.
Якщо потрібно надати спільний доступ до адресата зареєстрованій групі користувачів, виберіть зареєстрований список адрес групи користувачів.
Списки адрес від <Список адрес 1> до <Список адрес 10> можна вважати 10 окремими адресними книгами. Класифікація списку адрес за відділами чи бізнес-партнерами допомагає швидше знайти їх під час вибору адресата. Списком адрес також простіше керувати, якщо змінити його назву на назву відділу чи бізнес-партнера (<Перейменувати список адрес>).
Ви також можете налаштувати список адрес групи користувачів, дозволивши реєструвати/редагувати адресатів із Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) лише адміністратору. (<Задати адресата> <Використовувати список адрес груп користувачів>)
6
Натисніть <Ім’я>  введіть ім’я адресата й натисніть <OK>.
7
Налаштуйте параметри відповідно до типу адресата, вибраного на кроці 4.
Факс
Електронна пошта
Інтернет-факс
Файловий сервер/Розширений простір
8
Натисніть <OK>  <Закрити>.
Якщо керування адресатами здійснюється за допомогою номерів доступу, введіть номер доступу (Обмеження доступу до адресатів, зареєстрованих в адресній книзі) після натискання кнопки <Далі> на кроці 8.
Якщо ви намагаєтеся надіслати дані на файловий сервер/Розширений простір, у якому для параметра <Підтверд. перед надсиланням> встановлено значення <Увімк.>, з’явиться екран із запитом ввести ім’я користувача та пароль. У такому випадку введіть попередньо налаштований пароль. Якщо потрібно налаштувати файловий сервер/Розширений простір в адресі групи, установіть для параметра <Підтверд. перед надсиланням> значення <Вимк.>. Ви не можете надіслати адресу групи, зокрема файловий сервер/Розширений простір, на якому для параметра <Підтверд. перед надсиланням> встановлено значення <Увімк.>.
Кілька адресатів, збережених в адресній книзі, можна об’єднати в групу. Докладнішу інформацію про це див. у розділі Реєстрація кількох адресатів як групи.
Для отримання інформації про адресатів, збережених в адресній книзі, див. розділ Редагування зареєстрованих адресатів в адресній книзі.
UPN (User Principal Name – головне ім’я користувача) може використовуватися, тільки якщо виконується надсилання на комп’ютер, що входить до домену, який працює під керуванням Active Directory.
Якщо сервер LDAP уже зареєстровано на апараті (Реєстрація LDAP-сервера), можна знайти адресатів і зберегти їх в адресній книзі. Натисніть кнопку <Параметри адр./переадр.>  <Реєструвати адресатів>  <Реєстр. нов. адресата>  <Реєстр. із сервера LDAP> і знайдіть адресатів за допомогою опції <Пошук за умовами>.
Якщо ім’я користувача та пароль правильні, однак результат пошуку пустий, перевірте параметр часу на сервері LDAP й апараті. Якщо параметр часу на сервері LDAP й апараті відрізняється на п’ять або більше хвилин, пошук неможливо виконати.
Якщо як результати пошуку відображається кілька адресатів, ви можете зареєструвати до 256 із них одночасно.
Через LDAP-сервер можна отримати інформацію, яка містить лише імена й номери факсів чи адреси. За потреби зареєструйте іншу інформацію в параметрі <Докл. відом./Редагувати>.
Ви не можете одночасно шукати адресатів на сервері LDAP із панелі керування та Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Під час пошуку адресатів на сервері LDAP з панелі керування апарата можна вказати чотири умови пошуку. Однак під час пошуку адресатів на сервері LDAP з Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) можна вказати лише одну умову пошуку.
Можливо, потрібно буде ввести ім’я користувача та пароль. Введіть ім’я користувача та пароль для апарата, зареєстровані на LDAP-сервері. Якщо інформація для авторизації не використовується, виконайте пошук із порожніми полями імені користувача та пароля в Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).
Зазначення/реєстрація адресатів з історії надсилання
Ви можете зазначати та реєструвати адресатів в адресній книзі з історії надсилання на екрані <Монітор стану>. Це заощаджує час, оскільки не вимагає безпосереднього введення адреси, а також запобігає надсиланню даних неправильному адресату через введення неправильної адреси.
Зазначення адресата:  (Монітор стану) <Надіслати> <Журнал завдань> виберіть адресата для надсилання <Зазначити як адрес. надс.> <OK>
Реєстрація адресата: (Монітор стану)  <Надіслати> <Журнал завдань> виберіть адресата для реєстрації  <Зареєстр. адресата>  зареєструйте адресата на екрані реєстрації для кожного типу адресата
Перевірка стану й журналу надісланих і отриманих документів
Перевірка стану та перегляд журналу відсканованих документів
9XW7-04U