Перевірка стану та перегляд журналу відсканованих документів

Перевірте стани й журнали реєстрації з’єднань для надісланих і збережених документів.
Якщо використовується функція керування персональною автентифікацією, на екрані <Монітор стану> можна заборонити користувачам виконувати операції із завданнями інших користувачів. <Обмежити доступ до завдань інших користувачів>

Перевірка станів надісланих/збережених документів

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Надіслати>  <Стан завдання>.
3
Перевірте стани.
Виберіть документ і натисніть <Докладні відомості>, щоб ознайомитися з докладною інформацією, як-от адресати й кількість сторінок.
Виберіть документ і натисніть <Скасувати>, щоб скасувати надсилання/збереження.
Натисніть <Список завдань друку>, щоб надрукувати список станів надісланих/збережених документів, які відображаються на екрані.
Натисніть <Докладні відомості>  <Надіслати повторно>, щоб повторно надіслати/зберегти документи, які не вдалося надіслати/зберегти. Щоб указати іншого адресата, натисніть кнопку <Змінити адресата>. Якщо є документи з кількома адресатами, для зазначення яких використовувався один і той самий спосіб надсилання або збереження, натисніть кнопку <Список розсилок>, щоб вибрати адресата, а потім натисніть кнопку <Надіслати повторно> або <Змінити адресата>.
Якщо для параметра <Видалити завдання надсилання з помилкою> встановлено значення <Вимк.>, документи можна надіслати або зберегти повторно. <Видалити завдання надсилання з помилкою>
Для документів, надсилання або збереження яких заплановано на певний час, а також для документів, надіслати або зберегти які не вдалося, можна змінити адресатів. Зверніть увагу, що неможливо змінити адресатів для документів із кількома адресатами під час надсилання/зберігання таких документів, а також якщо можливість зазначати нового адресата обмежена (Обмеження нових адресатів).

Перевірка успішного надсилання або збереження документів

1
Натисніть  (Монітор стану).
2
Натисніть <Надіслати>  <Журнал завдань>.
3
Перевірте, чи успішне надсилання або збереження.
Якщо документ надіслано або збережено успішно, у стовпці <Результат> відображається <OK>. Якщо документ не вдалося надіслати або зберегти через скасування операції або помилку, відображається значення <NG>.
Можна переглянути код помилки, вибравши документ і натиснувши <Докладні відомості>. За допомогою кодів помилок можна переглянути причини помилок і рішення для їхнього усунення. Засоби вирішення проблеми для кожного коду помилки
Під час натискання <Звіт про обмін дан.> відображений журнал надсилання/зберігання можна надрукувати у вигляді списку.
Можна відобразити до 100 журналів надсилання або збереження.
Зазначення/реєстрація адресатів з історії надсилання
Ви можете зазначати та реєструвати адресатів в адресній книзі з історії надсилання на екрані <Монітор стану>. Це заощаджує час, оскільки не вимагає безпосереднього введення адреси, а також запобігає надсиланню даних неправильному адресату через введення неправильної адреси.
Зазначення адресата: <Монітор стану> <Надіслати> <Журнал завдань> виберіть адресата для надсилання <Зазначити як адрес. надс.> <OK>
Реєстрація адресата: <Монітор стану> <Надіслати> <Журнал завдань>  виберіть адресата для реєстрації <Зареєстр. адресата> зареєструйте адресата на екрані реєстрації для кожного типу адресата
9XW7-082