Використання функції WSD

WSD (веб-служби на пристроях) – функція пошуку пристроїв у мережі. За допомогою функції WSD можна автоматично знаходити апарат у мережі й розпочинати сканування оригіналу з комп’ютера. Ця функція називається WSD Scan (Сканування WSD). Перш ніж використовувати функцію WSD, потрібно виконати кілька процедур. Підготовка до сканування WSD
У наведених нижче випадках функція сканування WSD недоступна.
Активовано ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Використання ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Як служба входу вказано автентифікацію за ідентифікатором відділу Змінення служб входу

Підготовка до сканування WSD

З панелі керування
1
Натисніть  (Парам./Реєстр.).
2
Натисніть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри WSD>.
3
Натисніть <Увімк.> для параметра <Використовувати сканування WSD>.
4
Натисніть <OK>.
5
Натисніть  (Парам./Реєстр.)  <Так>  перезапустіть апарат.
З комп’ютера
6
Відкрийте папку принтера. Відображення папки принтера
7
Натисніть [Додати пристрій].
8
Виберіть пристрій для використання  клацніть [Далі].
Виконайте інструкції на екрані.
Якщо цей апарат не відображається, можливо, існує проблема з параметрами брандмауера. Докладніше про це див. у посібнику до комп’ютера.
9XW7-08X