Systémové volitelné doplňky

Instalací systémových volitelných doplňků můžete vylepšit stávající funkce stroje.

Souprava pro tisk čárových kódů

Tento volitelný doplněk umožňuje tisk čárových kódů. Další podrobnosti získáte v příručce Bar Code Printing (Tisk čárového kódu) na webu s online příručkami.

Souprava mezinárodních písem PCL

Tento volitelný doplněk umožňuje přidat pro PCL tiskárnu níže uvedené fonty. Můžete tak provádět tisk s použitím různých jazyků v prostředí SAP Unicode.
Andale® a WorldType® Collection J (japonská verze)
Andale® a WorldType® Collection K (korejská verze)
Andale® a WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
Andale® a WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Kvůli rozdílnosti designu znaků v různých regionech jsou k dispozici čtyři verze fontů.

Univerzální souprava pro odesílání Trace & Smooth PDF

Tato souprava je praktický doplněk pro funkci odesílání. Umožňuje převést text a kresby na naskenovaném obrazu na vektorová data, jejichž velikost lze měnit. Získaná vektorová data (Trace) lze extrahovat a použít v aplikaci Adobe Illustrator. Na textová vektorová data lze také použít proces vyhlazování, aby text měl méně zubaté okraje při zobrazení na monitoru počítače nebo na výtisku.

Univerzální souprava pro odesílání s digitálním podpisem uživatele

Tento volitelný doplněk umožňuje na stroji bezpečně používat funkci odesílání. S její pomocí můžete odesílat soubor PDF nebo XPS s unikátním digitálním podpisem uživatele získaným od certifikačního úřadu. To příjemci souboru PDF nebo XPS umožňuje ověřit, který uživatel ho podepsal. Přidání digitálního podpisu k odesílaným souborům

Formáty souborů a požadované volitelné produkty

V některých případech jsou nutné volitelné produkty. Závisí to na souborovém formátu a funkci, kterou chcete používat. Podívejte se do tabulky.
-:
Standardní funkce
:
Vyžadované volitelné produkty
Formát souboru (detailní nastavení)
Skenovat a Odeslat / Skenovat a Uložit
JPEG
-
TIFF
-
PDF; Trace & Smooth
PDF; Kompakt
-
PDF (OCR (Prohl. text))
-
PDF (Šifrovat)
-
PDF (Podpis zařízení)
-
 PDF(Podpis uživatele)
PDF (Formátovat na PDF/A)
-
XPS (Kompakt)
-
XPS (OCR (Prohl. text))
-
XPS (Podpis zařízení)
-
 XPS (Podpis uživatele)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
S funkcí Přístup k uloženým souborům lze používat tyto formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Chcete-li tisknout jiné formáty, přesuňte soubory do počítače a tiskněte přes ovladač tiskárny apod.
A12Y-0RS